Startpagina bestuur

Blok 1 College

College van b&w 

Het college bestaat uit de burgemeester, 2 wethouders en de gemeentesecretaris. Het coalitieakkoord kunt u hier downloaden (pdf). Een overzicht van nevenfuncties vindt u hier.

Wekelijks vergadert het college, de besluitenlijsten worden na afloop gepubliceerd.

Blok 4 Raadsvergaderingen

Raadsvergaderingen

Kijk voor een overzicht van de informatieavonden en raadsvergaderingen in het vergaderschema. Ook vindt u daar de agenda en vergaderstukken. U kunt de vergaderingen beluisteren (ook live). 

Blok 7 Spreekrecht

Inspreken

Inwoners, ondernemers en instellingen hebben spreekrecht tijdens de informatieavond en de raadsvergadering. Zij kunnen zich hiervoor aanmelden tot 18.30 uur op de betreffende vergaderdag.

Blok 2 Gemeenteraad

Gemeenteraad

De gemeenteraad van Giessenlanden bestaat uit 15 raadsleden

Visie en missie van de gemeente Giessenlanden staan beschreven in het document 'Giessenlanden: een vitaal perspectief' (pdf, 850kB).

Blok 3 Commissieleden

Commissieleden

De gemeenteraadsleden worden ondersteund door commissieleden.

Blok 8 Begroting en programmarekening

Begroting

Hier vindt u de begroting van de gemeente Giessenlanden.