Adviesorganen

 • Burgerpanel Dienstverlening

  In oktober 2009 heeft gemeente Giessenlanden een burgerpanel Dienstverlening opgericht. Het burgerpanel geeft de gemeente gevraagd en ongevraagd advies over allerlei zaken. Het burgerpanel dienstverlening bestaat uit vrijwilligers uit Giessenlanden. Alle ideeën, wensen en verbeterpunten van het burgerpanel kunnen worden ingezet ter verbetering van de dienstverlening.

 • Commissie bezwaarschriften Molenlanden

  In de gemeente Giessenlanden worden alle bezwaarschriften behandeld door een adviescommissie. Deze commissie adviseert de burgemeester, het college en de gemeenteraad over de bezwaarschriften die bij de gemeente worden ingediend.

  Meer info
 • Seniorenraad

  De seniorenraad bestaat uit leden uit de diverse kernen van de gemeente Giessenlanden. De raad adviseert het college over diverse vraagstukken die betrekking hebben tot de senioren in de gemeente. De samenstelling van de seniorenraad vindt u op: www.seniorenraadgiessenlanden.nl

 • Wmo-platform

  Het Wmo-platform Giessenlanden adviseert het college van b&w over zaken die ouderen, jongeren en inwoners met een beperking betreffen.

  Wie zijn wij?
  Waar zijn we mee bezig?
  Wat hebt u aan zo’n Wmo-platform?
  Wat willen we graag van u weten?
  Deel uw ervaringen!
  Leden

  Meer info