Burgerpanel Dienstverlening

In oktober 2009 heeft gemeente Giessenlanden een burgerpanel Dienstverlening opgericht. Het burgerpanel geeft de gemeente gevraagd en ongevraagd advies over allerlei zaken. Het burgerpanel dienstverlening bestaat uit vrijwilligers uit Giessenlanden. Alle ideeën, wensen en verbeterpunten van het burgerpanel kunnen worden ingezet ter verbetering van de dienstverlening.