Seniorenraad

De seniorenraad bestaat uit leden uit de diverse kernen van de gemeente Giessenlanden. De raad adviseert het college over diverse vraagstukken die betrekking hebben tot de senioren in de gemeente. De samenstelling van de seniorenraad vindt u op: www.seniorenraadgiessenlanden.nl