College

College Giessenlanden; Op 9 oktober 2018 heeft wethouder Elisabeth van Leeuwen afscheid genomen van de gemeente Giessenlanden.

Wnd. burgemeester Rinette Reynvaan

 

contactgegevens en taken Rinette Reynvaan
Telefoonnummer 0183 58 38 21
E-mail adres rinette.reynvaan@jouwgemeente.nl
Portefeuille       
 • Openbare orde en veiligheid
 • Communicatie
 • Dienstverlening
 • Algemene bestuurlijke zaken
 • Informatiebeleid & ICT
 • Personeel & organisatie 
 • WMO Adviesraden
      

Wethouder Jan de Groot

contactgegevens  Jan de Groot
Telefoonnummer 0183 58 38 21
E-mail adres j.de.groot@giessenlanden.nl
Politieke partij VVD
Portefeuille
 • Ruimtelijke ordening
 • Verkeer & vervoer
 • Wonen
 • Duurzaamheid & milieu
 • Economie
 • Recreatie en toerisme 
 • WoZoCo Giessenburg
 • Activiteitenzone Giessenburg
 • Kernwethouder Giessenburg
 • Cultuur, sport en recreatie

Een overzicht van nevenfuncties vindt u hier.           


Wethouder Harmen Akkerman

contactgegevens en taken Harmen Akkerman
Telefoonnummer 0183 58 38 21
E-mail adres h.akkerman@giessenlanden.nl
Politieke partij SGP
Portefeuille
 • Financiën
 • Jeugd en gezin
 • Onderwijs
 • Volksgezondheid
 • Openbare werken
 • Grondzaken
 • Subsidie/takendiscussie
 • Sociaal Domein
 • Kernwethouder Noordeloos
Een overzicht van nevenfuncties vindt u hier.           

Secretaris Boudewijn Marinussen

contactgegevens Boudewijn Marinussen
Telefoonnummer 0183 58 38 28
E-mail adres boudewijn.marinussen@jouwgemeente.nl

Een overzicht van nevenfuncties vindt u hier.