Nieuwe directeur rekenkamer

Tijdens de raadsvergadering van 28 september 2017 is Freek van Berkel benoemd tot directeur Rekenkamer. De rekenkamer is één van de instrumenten van de raad voor het evalueren van beleid en het geven van advies hoe de gemeente beter kan functioneren. In aanloop naar de fusie met Molenwaard zijn de onderzoeken van de rekenkamerdirecteur lerend en toekomstgericht. Dus met aanbevelingen waar de nieuwe gemeente Molenlanden ook na de fusie iets mee kan.

Freek van Berkel ging in het najaar van 2017 direct aan de slag met het eerste thema: Kerngericht werken. Dit is een onderwerp dat leeft bij de raad. Ook is het een speerpunt in beide fusiegemeenten Giessenlanden en Molenwaard. Begin 2018 doet hij onderzoek naar de professionaliteit van opdrachtgeverschap bij projecten. Dit onderwerp is gekozen vanwege projecten in Giessenlanden met vertraging en opgelopen kosten.