Vergadering Gemeenteraad 13-12-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadzaal gemeentehuis Hoornaar
Tijd:21:00
Voorzitter:mw. R.E.C. Reynvaan-Jansen

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststellen van de agenda

Bijgevoegde documenten

2 Spreekrecht geagendeerde onderwerpen

3 Vragenhalfuur

4 Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 8 november 2018

Bijgevoegde documenten

5 Voorstel tot afdoening van de ingekomen stukken

Portefeuille J. de Groot

6 Raadsvoorstel 2018-40 Vaststellen bestemmingsplan Giessenburg, Slingelandse

Het Bestemmingsplan 'Giessenburg, Slingelandseweg 11a’ kan geraadpleegd worden

op www.ruimtelijkeplannen.nl =>  bestemmingsplannen => zoek op planid =>

NL.IMRO.0689.BP2029-vast

Portefeuille H. Akkerman

7 Raadsvoorstel 2018-41 Reparatie procedure: ontwerp-vvgb omgevingsvergunning Minkeloos 6 te Noordeloos

De ontbrekende bijlagen zijn op 26 november geplaatst

8 Raadsvoorstel 2018-38 Het beëindigen van de subsidierelatie met de tennisverenigingen in Giessenlanden

9 Raadsvoorstel 2018-37 Eindejaarswijziging

Seniorenconvent

10 Raadsvoorstel 2018-39 Rapport projecten Giessenlanden

Portefeuille J. de Groot

11 Raadsvoorstel 2018-25 Vaststelling bestemmingsplan De Groene Wei Giessenburg

Onder voorbehoud van ontvangst van de ontheffing natuurbeschermingswet

de link naar het bestemmingsplan:

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0689.BP2028-ont1   

12 Sluiting