Spreekrecht

Inwoners, ondernemers en instellingen hebben spreekrecht tijdens de informatieavond en de raadsvergadering. U kunt zich hiervoor tot 18.30 uur aanmelden op de betreffende vergaderdag bij de griffier mevr. mr. A. van Dijk-van den Hoef. Dat kan per e-mail naar griffier@giessenlanden.nl of telefonisch 0183-58 38 40 / 06-10 11 57 98.

Informatieavond

U kunt zich aanmelden om een toelichting te komen geven op (aspecten van) een geagendeerd raadsvoorstel, maar u kunt ook inspreken over onderwerpen die niet op de agenda staan.  

Raadsvergadering

U wordt in de gelegenheid gesteld een korte toelichting te geven bij agendapunten.  

Er kan niet worden ingesproken over:

  • een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep openstaat of heeft opengestaan
  • benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen
  • een gedraging waarover een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend