Startpagina inwoners

Blok 1 Geboorte, trouwen, overlijden

Geboorte, trouwen, overlijden

Meer informatie of een melding doorgeven:

Geboorteaangifte
Trouwen
Naamgebruik
Overlijden en begraven

Blok 12 Verloren of gevonden

Verloren of gevonden

Heeft u iets gevonden in de gemeente? U moet hiervan aangifte doen bij de gemeente en niet meer bij de politie. De politie heeft deze taak aan de gemeente overgedragen, met uitzondering van verloren identiteitsbewijzen en situaties waarbij het vermoeden van diefstal bestaat. Diefstal blijft tenslotte een politiezaak!

Blok 3 Verhuizen en naamgebruik

Verhuizen en naamgebruik

U kunt hier online (met DigiD) een verhuizing doorgeven, uw naamgebruik wijzigen of geheimhouding gegevensverstrekking aanvragen. 

Blok 2 Paspoort, ID-kaart, rijbewijs, uittreksels

Blok 6 Hulp en ondersteuning

Hulp en ondersteuning

De gemeente ondersteunt inwoners vanuit de gedachte: 'iedereen doet mee om er voor te zorgen dat iedereen mee kan blijven doen'.

Sociaal Team
Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo)
Mantelzorg
​Opvoeden, opgroeien en jeugdhulp
Werk en inkomen
Dementievriendelijke gemeente

Blok 12 Omgevingsvisie

Omgevingsvisie

Het maken van afgewogen keuzes voor de inrichting van onze leefomgeving in de komende jaren vraagt om een visie op die omgeving. Daarom hebben wij als gemeente het besluit genomen om een omgevingsvisie voor de gehele gemeente op te stellen, ter vervanging van de huidige structuurvisie ‘Giessenlanden Buitengewoon’.

meer info

Blok 7 Bekendmakingen

Bekendmakingen

Giessenlanden publiceert al haar bekendmakingen op Overheid.nl. Daar kunt u door het invoeren van uw postcode alle voor u relevante bekendmakingen bij u in de buurt raadplegen.  

meer info

Blok 11 Giessenlanden buitengewoon…duurzaam!

Giessenlanden buitengewoon…duurzaam!

We behoren tot de top van de duurzaamste gemeenten. Dit kunnen we alleen blijven volhouden door samen te werken. We willen samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties onze verantwoordelijkheid nemen en werken aan een duurzaam Giessenlanden. 

meer info

Blok 4 Afspraak maken

Afspraak maken

Plan zelf uw afspraak in. 

Voor het afhalen van reeds aangevraagde documenten, zoals een rijbewijs of paspoort, hoeft u geen afspraak te maken. Deze documenten kunt u gewoon tijdens de openingsuren bij de receptie ophalen.

Blok 9 Kosten van producten

Kosten

Een kostenoverzicht 2018 van de meest populaire producten. Een compleet prijsoverzicht is te bekijken in de Legesverordening.

Blok 10 Woonvisie

Buitengewoon wonen

De woonvisie ‘Buitengewoon Wonen in Giessenlanden’ is in 2016 door de gemeenteraad vastgesteld. Een passend woningaanbod binnen een aantrekkelijk woongebied, voor nu en de toekomst staat hierin centraal. 

Binnen onze gemeente verhuurt woningcorporatie KleurrijkWonen sociale en vrije sector huurwoningen.