Afvalstoffenheffing

 • Samenvatting

  U betaalt mee aan de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. U krijgt hiervoor een aanslag afvalstoffenheffing. U bent verplicht om deze afvalstoffenheffing te betalen, ook als u uw afval nooit meegeeft.

 • Kosten

  Voor 2018 worden, afhankelijk van de situatie, de volgende bedragen in rekening gebracht:

  voor een éénpersoonshuishouden € 189,27

  voor een meerpersoonshuishouden € 237,52

 • Contactpersonen

  Afdeling Belastingen

  e-mail: belastingen@giessenlanden.nl

 • Achtergrond

  Met de opbrengst van de afvalstoffenheffing betaalt de gemeente onder meer het inzamelen en verwerken van het huishoudelijk afval.

  Hoofdbewoner

  U betaalt afvalstoffenheffing als u gebruiker, vaak de hoofdbewoner, bent van een pand waarvandaan huishoudelijk afval kan worden aangeboden. De gemeente heeft een ophaalverplichting. Het wel of niet daadwerkelijk aanbieden van afvalstoffen heeft geen invloed op het opleggen of de hoogte van de aanslag.

  Extra containers

  Heeft uw huishouden meer afval dan in uw container past? Dan kunt u bij reinigingsdienst Waardlanden een extra container aanvragen. Alléén voor extra grijze containers moet u extra belasting betalen. De andere soorten containers worden gratis ter beschikking gesteld.

  De 140 liter containers worden door reinigingsdienst Waardlanden niet meer uitgegeven. Dit formaat containers kunt u daardoor ook niet meer aanvragen. De tarieven voor extra containers zijn per jaar:

  Voor een extra grijze container, 140 liter     € 100,00

  Voor een extra grijze container, 240 liter     € 162,00

  Verhuizen

  Verhuist u naar een andere gemeente, dan moet u zich in de basisregistratie personen (BRP) van uw nieuwe gemeente laten inschrijven. Bij de gemeente Giessenlanden wordt u dan automatisch uitgeschreven. U ontvangt daarna automatisch een vermindering voor de afvalstoffenheffing voor de resterende maanden in het belastingjaar. Bij verhuizing binnen de gemeente ontvangt u geen vermindering en geen nieuwe aanslag. De oorspronkelijke aanslag afvalstoffenheffing verhuist als het ware met u mee naar uw nieuwe adres.

  Reinigingsdienst Waardlanden

  De reinigingsdienst Waardlanden verzorgt de afvoer van het afval. Voor uw vragen over beschadigde containers, het omwisselen van containers, grof afval of problemen met het ophalen van het afval kunt u bellen: (0183) 681111. U kunt ook kijken op www.waardlanden.nl.

  Gebruikers niet-woningen

  Bedrijfsafval valt niet onder de gemeentelijke afvalstoffenheffing. Gebruikers van niet–woningen (bedrijven) moeten zelfstandig de afvoer van hun bedrijfsafval regelen. Reinigingsdienst Waardlanden is één van de afvalverwerkers waarmee ze een contract kunnen sluiten.

 • Zie ook