Attestatie de vita (internationaal bewijs van in leven zijn)

 • Samenvatting

  Direct naar het aanvraagfrmulier

  U kunt dit product via dit formulier aanvragen met behulp van uw DigiD code. 

  Een attestatie de vita is een internationaal bewijs waaruit blijkt dat u in leven bent. Dit bewijs hebt u bijvoorbeeld nodig als uw buitenlandse levensverzekeraar of pensioenfonds hierom vraagt.

  U vraagt de attestatie de vita aan bij de gemeente. Hebt u een bewijs van in leven zijn alleen in Nederland nodig? Dan kunt u een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) genaamd ‘verklaring van in leven zijn’ aanvragen bij de gemeente.

 • Gang van zaken

  Een attestatie de vita vraagt u persoonlijk aan bij de gemeente.

 • Meenemen

  • een geldig identiteitsbewijs

  Vraagt u het bewijs aan voor een pensioenfonds? Neem dan ook de originele brief van het pensioenfonds mee waarin hierom gevraagd wordt.

 • Kosten

  De kosten van dit product staan in dit overzicht.

 • Formulieren

 • Contactpersonen

  Afdeling Dienstverlening

  tel: 0183-58 38 38

 • Achtergrond

  U krijgt het document meteen mee.

 • Zie ook