Begraven of cremeren

 • Samenvatting

  Elke kern van de gemeente Giessenlanden heeft een algemene begraafplaats, die in beheer is bij de gemeente. Er zijn geen kerkelijke begraafplaatsen. In elke kern zijn mogelijkheden voor particuliere graven, algemene graven, specifieke kindergraven en mogelijkheden voor een urnengraf of asverstrooiing. Het is nog niet mogelijk de urn in een urnenmuur of zuil te plaatsen. Op de begraafplaatsen in Arkel en Giessenburg zijn ook urnentafels aanwezig, waar een urn geplaatst kan worden.

  Alle begraafplaatsen zijn toegankelijk tussen zonsopkomst en – zonsondergang.

  Binnen de gemeentegrenzen van Giessenlanden is geen crematorium aanwezig.

  Toekomstbeeld 2017

  Er zijn in het beheer van de begraafplaatsen een aantal knelpunten gesignaleerd op het gebied van de capaciteit van het aantal graven, de huidige inrichtingseisen en de kwaliteit van de grond. Uitgangspunt is, dat in elke kern een volwaardige begraafplaats behoudt. Op elke begraafplaats zullen de faciliteiten voor kindergrafvelden worden verbeterd. Ook aan de plaatsing van een urnenmuur of – urnenzuil is gedacht.

  Tijdelijk zullen bepaalde gedeeltes van grafvelden helaas niet meer gebruikt kunnen worden. Het oplossen van de bestaande problemen, waar de graven met de huidige eisen te dicht op elkaar liggen en het verbeteren van de waterhuishouding zullen in de komende jaren worden opgelost.

  Daarnaast worden de door de inwoners aangedragen verbeterpunten in 2017 en 2018 gerealiseerd. Het betreft bijvoorbeeld vorstvrije kranen, betere toegankelijkheid van de paden en aanbrengen van (verplaatsbaar) meubilair. Ook aan het verbeteren van de groenstructuur zal de nodige aandacht worden besteed.  

  Regelgeving

  Voor begraven in Giessenlanden gelden verschillende verordeningen.

  De Giessenlandse Begraafplaatsen

  • Begraafplaats Arkel, Onderweg tussen de nrs 65 en 67
  • Begraafplaats Giessenburg,  C.M. van Houwelingweg 1b
  • Begraafplaats Giessenburg, Kerkhoflaan 11a
  • Begraafplaats Giessen-Oudekerk, Oudkerkseweg 22a
  • Begraafplaats Hoogblokland, Dorpsweg 22a
  • Begraafplaats Hoornaar, Dorpsweg 10a
  • Begraafplaats Noordeloos, Kerkstraat 6a
  • Begraafplaats Schelluinen, Kerkplein 1
  • Begraafplaats Schelluinen, Nolweg 28a

  Aanvraag van een graf

  Een graf kan pas worden aangevraagd op het moment dat het nodig is voor begraven. De graven worden op volgorde van ligging uitgegeven

 • Kosten

  De kosten van een graf

  Er is onderscheid tussen algemene graven en particuliere graven.

  Een particulier graf wordt in de volksmond ook wel aangeduid als familiegraf. De rechthebbende (nabestaande) bepaalt wie er in het graf wordt begraven. Particuliere graven worden voor 20 jaar uitgegeven. Dit grafrecht mag door de rechthebbende na afloop van de looptijd worden verlengd. Particuliere graven worden afhankelijk van de cultuurtechnische situatie één of tweediep uitgegeven. Voor het onderhoud van de begraafplaats (paden, beplanting, meubilair) wordt een jaarlijks onderhoudsrecht gevraagd. Daarnaast wordt het openen en sluiten van het graf in rekening gebracht.

  Bij een algemeen graf bepaalt de beheerder van de begraafplaats (de gemeente) wie er in het graf wordt begraven. Algemene graven worden voor 10 jaar uitgegeven. Het gebruiksrecht voor de graven mag niet worden verlengd. Na 10 jaar vervallen deze graven aan de gemeente, waarna zij worden geruimd. Een algemeen graf wordt in de meeste gevallen tweediep uitgegeven. Dit betekent, dat in de twee lagen van het graf mensen van verschillende families worden geplaatst.  

  Voor het openen en sluiten van een graf/urnengraf/nis en het graf- en onderhoudsrecht bij particuliere graven of het gebruiksrecht bij algemene graven ontvangt u een nota.   

 • Contactpersonen

  Afdeling Beheer en Onderhoud

  0183-583838/0183-583902

 • Tips

  Toestemming voor begraven

  U hebt toestemming (verlof) nodig van een ambtenaar van de burgerlijke stand om een lichaam te mogen begraven. Deze toestemming wordt afgegeven na overlegging van een verklaring van een arts of gemeentelijke lijkschouwer. In deze verklaring moet staan dat desbetreffende persoon door een natuurlijke oorzaak is overleden.

  Is er door een ongeval of misdrijf sprake van een onnatuurlijke dood? Dan kan het verlof tot begraven alleen worden afgegeven na toestemming van de officier van justitie.

  Lijkbezorging

  Begraven is een van de vormen van lijkbezorging. Dit is de juridische term die de Wet op de lijkbezorging gebruikt. Andere vormen van lijkbezorging zijn cremeren of ontleden nadat een lichaam ter beschikking is gesteld van de wetenschap. De begrafenis of crematie moet uiterlijk op de zesde werkdag na het overlijden plaatsvinden

  Schakel een uitvaartondernemer in

  Als een naaste is overleden, komt daar veel bij kijken. Een uitvaartondernemer kan u alle praktische zaken uit handen nemen en is op de hoogte van alle wettelijke regelingen. Meestal regelt de uitvaartondernemer de hele begrafenis.

 • Zie ook