Gladheid bestrijden

  • Gang van zaken

    De gemeente Giessenlanden zal bij gladheid alleen op de wijkontsluitende wegen en de hoofdwegen strooien. Er wordt niet meer op straten in de wijken gestrooid. Tot voor kort was het gebruikelijk om meer wegen te bestrooien. Het strooien op wegen die niet intensief worden bereden is echter niet efficiënt. Zout strooien is bovendien slecht voor het milieu. Mede in het kader van de bezuinigingen heeft het college daarom besloten het bestaande strooibeleid te herzien. De buitendienst van de gemeente blijft wel op diverse risicovolle plekken strooien, zoals voetpaden bij bruggen, hellingen en dijkopgangen. 

    Wilt u weten op welke straten wel en niet wordt gestrooid? Hieronder vindt u kaarten met de nieuwe strooiroutes.

  • Tips

    Zorg dat u tijdens het seizoen altijd voldoende strooimiddelen (zout) in huis heeft om de toegang tot uw woning (stoep en opgang) voor u en anderen zonder risico's bereikbaar te houden.

  • Documenten

  • Zie ook