Kapvergunning / Bomenverordening

 • Samenvatting

  Vanaf 29 april 2014 is de 'Bomenverordening Giessenlanden 2014' van kracht. De ‘Bomenverordening Giessenlanden 2014’ biedt een evenwichtige balans tussen enerzijds minder regels en anderzijds een effectieve bescherming. Met deze bomenverordening zijn de regels voor het kappen van bomen vereenvoudigd, dit past bij het streven om de regeldruk voor inwoners te verminderen. Voor een aantal bomen blijft het aanvragen van een kapvergunning verplicht. Dit gaat om bomen die op de ‘Lijst Waardevolle Bomen Giessenlanden’ staan, zie kaart onderaan deze pagina. Bomen die niet voorkomen op de ‘Lijst Waardevolle Bomen Giessenlanden’, mogen voortaan zonder omgevingsvergunning worden gekapt. De Wet Natuurbescherming blijft voor de vergunningsvrije bomen gewoon van kracht


  Lijst waardevolle bomen gemeente Giessenlanden weergeven op een grotere kaart

 • Gang van zaken

  Bent u van plan een boom te gaan kappen? Kijk dan eerst in de documenten onderaan deze pagina. Bij vragen over de nieuwe regels en de bomenlijst kunt u contact opnemen met de heer Van den Berg via a.van.den.berg@giessenlanden.nl of (0183) 583866. 

  De gemeente maakt het kappen van vergunningsvrije bomen vooraf bekend in de nieuwsbrief van de gemeente Giessenlanden. Waterschap Rivierenland en Provincie Zuid-Holland zullen de kap van substantiële aantallen bomen melden bij de gemeente, zodat deze plannen ook bekend gemaakt kunnen worden in de gemeentelijke nieuwsbrief. U kunt zich hier aanmelden om de nieuwsbrief van Giessenlanden te ontvangen.

 • Documenten

 • Zie ook