Klachten over geluid, geur, stof of andere milieuoverlast

 • Samenvatting

  Hebt u klachten over geluid, geur, stof, mogelijke bodemverontreiniging of andere milieuoverlast die veroorzaakt wordt door bedrijven? Dan kunt u dat melden via de Milieutelefoon van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. De Milieutelefoon (0888 333 555) is dag en nacht bereikbaar, 7 dagen per week.

  Bouwklachten kunt u per mail indienen via bouwklachten@ozhz.nl. Denk hierbij aan:

  • bouwen zonder vergunning;
  • gebruik van bouwwerk of perceel in strijd met bestemmingsplan;
  • veranderen van monument zonder vergunning;
  • bouwwerk in strijd met voorschriften Bouwbesluit (o.a. constructief gevaar, brandonveilig - gebouw, achterstallig onderhoud);
  • overlast van bouwwerkzaamheden (o.a. hinder van stof, geluid, rook, trillingen).
 • Zie ook