Rioolheffing

 • Samenvatting

  U betaalt mee aan de aanleg en het onderhoud van het riool in de gemeente. U krijgt een aanslag rioolheffing als u een woning, garagebox of bedrijfspand hebt in de gemeente. Ook als uw woning of bedrijfspand niet aangesloten is op de riolering.

  De gemeente stuurt de aanslag rioolheffing aan de eigenaar en/of gebruiker van een woning of bedrijfspand.

 • Voorwaarden

  De gemeente kan rioolheffing opleggen aan de eigenaar en/of gebruiker van een pand, woonruimte of bedrijfsruimte.

  Kiest de gemeente ervoor om zowel aan de eigenaar als aan de gebruiker een aanslag rioolheffing op te leggen, dan maakt zij onderscheid tussen eigenarenkosten en gebruikerskosten. De eigenarenkosten worden gebruikt voor bijvoorbeeld dekking van de aanleg van de riolering, terwijl de gebruikerskosten worden gebruikt voor bijvoorbeeld de betaling van de onderhoudskosten.

  Een eigenaar moet zelf de bouwkundige kosten zoals het waterdicht maken van kelders betalen.

 • Gang van zaken

  • De gemeente stuurt u een aanslagbiljet voor de rioolheffing. De situatie op 1 januari van het belastingjaar bepaalt of u voor dat jaar de aanslag ontvangt. Voor eigenaren geldt: als een woning of bedrijf in de loop van het jaar een andere eigenaar krijgt, heeft dit geen invloed op de belastingheffing over dat jaar. Meestal wordt dit bij koop/verkoop door de notaris verrekend.
  • De gemeente geeft op het gemeentelijk aanslagbiljet aan binnen welke termijn en op welke wijze u dient te betalen.
  • Bent u het niet met de aanslag eens, dan kunt u binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar maken door een bezwaarschrift in te dienen. De gemeente beoordeelt uw bezwaar.
 • Kosten

  Voor 2018 gelden de volgende de tarieven voor de rioolheffing:

  Eigenaren van woningen en bedrijfspanden betalen € 79,50 voor een aansluiting op de gemeentelijke riolering.

  Eigenaren van objecten die uitsluitend hemelwater af (kunnen) voeren op de gemeentelijke riolering betalen € 19,87.

  Gebruikers betalen een rioolafvoerheffing. Dit bedrag wordt door waterleidingbedrijf Oasen bij u in rekening gebracht. Het tarief bedraagt € 1,02 per m3 water.

 • Contactpersonen

  Robert van Oenen (medewerker Belastingen)
  tel: 0183-583816
  e-mail: r.van.oenen@giessenlanden.nl

  Tineke van Poortvliet (medewerker Belastingen)
  tel: 0183-583817
  e-mail: t.van.poortvliet@giessenlanden.nl

 • Zie ook