Uittreksel persoonsgegevens (BRP)

 • Samenvatting

  De gemeente houdt gegevens over haar inwoners bij in de Basisregistratie Personen (BRP). Soms hebt u een uittreksel van deze persoonsgegevens nodig. In het uittreksel staan in ieder geval uw naam, adres, woonplaats en geboortedatum.

  Vraag het uittreksel aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Als u inwoner bent van Giessenlanden en in het bezit van DigiD, dan kunt u een uittreksel digitaal aanvragen.

  Hebt u een uittreksel nodig voor een buitenlandse instantie? Dan kunt u een uittreksel in 4 talen krijgen.

 • Gang van zaken

  Vraag het uittreksel op één van de volgende manieren aan:

  • digitaal
  • persoonlijk
  • schriftelijk
  • door iemand anders laten afhalen (machtigen). Let op! U kunt alleen iemand machtigen die 18 jaar of ouder is.
 • Meenemen

  Digitaal aanvragen

  • uw DigiD inlogcode
  • uw gegevens om te internetbankieren

  Persoonlijk aanvragen

  • uw geldige identiteitsbewijs
  • contant geld of een pinpas

  Schriftelijk aanvragen

  • schrijf een brief waarin staat waarom u het uittreksel nodig hebt
  • uw handtekening op de brief
  • kopie van uw geldige identiteitsbewijs

  Iemand anders machtigen

  Schrijf een brief waarin staat:

  • waarom u het uittreksel nodig hebt
  • de naam van de persoon die het uittreksel voor u mag afhalen (de gemachtigde)
  • uw handtekening op de brief
  • de handtekening van de gemachtigde op de brief

  De gemachtigde neemt de brief mee naar de gemeente sámen met:

  • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs
  • het identiteitsbewijs van de gemachtigde


  U kunt een machtigingsformulier hieronder downloaden.

 • Kosten

  De kosten van dit product staan in dit overzicht.

 • Formulieren

 • Tips

  Geef aan waarvoor u het uittreksel nodig hebt. Dan weet de ambtenaar welke gegevens op uw uittreksel moeten staan.

  Hebt u een uittreksel nodig voor een buitenlandse instantie? Dan kunt u een uittreksel in 4 talen krijgen.

 • Documenten

 • Zie ook