Verhuizing doorgeven

 • Samenvatting

  Direct naar het aanvraagformulier

  Uw verhuizing moet u doorgeven aan de gemeente waar u gaat wonen. Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u verhuisd bent. U kunt uw verhuizing ook al eerder doorgeven. Dit kan maximaal 4 weken voor de datum van uw verhuizing.

  U kunt met behulp van uw DigiD-code uw verhuizing gratis doorgeven via dit formulier

  Heeft u geen DigiD? Vul dan dit formulier in (.doc, 300kB).

  Naar het buitenland

  Verhuist u vanuit de gemeente naar het buitenland? Dan moet u dit binnen 5 dagen vóór uw vertrek doorgeven aan de gemeente. U doet dan aangifte van emigratie. Dit kan alleen persoonlijk aan de balie bij de afdeling burgerzaken.

 • Voorwaarden

  U bent verplicht zelf de verhuizing door te geven. Maar soms moet een ander dit doen:

  • Bent u 18 jaar of ouder? Dan geeft u de verhuizing zelf door.
  • Bent u jonger dan 16? Dan geven ouders, voogd of verzorgers de verhuizing door.
  • Bent u 16 of 17 jaar? Dan geeft u de verhuizing zelf door. U kunt het doorgeven van uw verhuizing echter ook laten doen door uw ouders, voogd of verzorgers.
  • Staat u onder curatele? Dan geeft de curator uw verhuizing door.
  • Zit u in de gevangenis? Dan geeft een vertegenwoordiger van de gevangenis uw verhuizing door.

  Sommige personen mogen de verhuizing doorgeven voor iemand anders:

  • De ouder en zijn meerderjarig kind voor elkaar. Dit kan alleen als kind en ouder op hetzelfde adres wonen.
  • Echtgenoten en geregistreerde partners voor elkaar. Dit kan alleen als zij op hetzelfde adres wonen.
  • Iemand anders die een schriftelijke machtiging van u heeft. Deze persoon moet meerderjarig zijn.
  • Het hoofd van een instelling voor gezondheidszorg voor een persoon die daar woont.
 • Gang van zaken

  Geef uw verhuizing door aan de nieuwe woongemeente. Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u bent verhuisd. Wilt u het eerder doorgeven? Dit kan maximaal 4 weken voor de datum van verhuizing.

  Let op:

  Als u ná de vijfde dag van verhuizing aangifte doet van adreswijziging dan is de datum van verhuizing de datum van binnenkomst van de aangifte. Valt de vijfde dag na de dag van verhuizing op een zater-, zon- of feestdag dan wordt de termijn verlengd tot de eerst komende werkdag.

  Afspraak

  Maak een afspraak met afdeling Dienstverlening wanneer u langs wilt komen.

 • Meenemen

  Digitaal doorgeven

  • uw DigiD inlogcode

  Persoonlijk doorgeven

  • uw geldige identiteitsbewijs

  Schriftelijk doorgeven

  • het verhuisformulier van de gemeente
  • uw handtekening op het formulier
  • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs

  U gaat bij iemand inwonen of u gaat samenwonen

  • kopie van uw geldige identiteitsbewijs
  • schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner
  • kopie van het identiteitsbewijs van de hoofdbewoner
 • Formulieren

 • Contactpersonen

  Afdeling Dienstverlening

  Tel: 0183-58 38 38

 • Documenten

 • Achtergrond

  De datum waarop u uw verhuizing doorgeeft aan de gemeente, is de datum van adreswijziging. Binnen 5 werkdagen past de gemeente uw adresgegevens aan.

  Hebt u een verhuisdatum in de toekomst doorgegeven? De gemeente past de adresgegevens aan op de datum die u doorgeeft. Dit is dan de datum van adreswijziging.

 • Zie ook