WOZ-waarde

 • Samenvatting

  De gemeente bepaalt elk jaar de waarde van uw huis, gebouw, perceel of grond. Dit is de WOZ waarde. De gemeente gebruikt deze waarde om te bepalen hoeveel onroerendezaakbelasting (OZB) u moet betalen

  De WOZ-waarden van woningen zijn openbaar. U kunt de WOZ-waarde van woningen raadplegen via het WOZ-waardeloket (www.wozwaardeloket.nl/). Kunt u een woning niet vinden in het WOZ-waardeloket dan kunt u contact opnemen met de gemeente en om openbaarmaking van de WOZ-waarde vragen.

 • Voorwaarden

  • De gemeente verdeelt woningen in groepen. Een groep bestaat uit vergelijkbare woningen. Zij lijken op elkaar door ligging, bouw en onderhoudstoestand.
  • Een taxatiebureau of de gemeente zelf doet de waardebepaling.
  • Eén of een aantal woningen in zo'n groep wordt getaxeerd. De andere woningen krijgen dezelfde waarde.
  • De WOZ-waarde is de waarde van de onroerende zaak op 1 januari van het jaar vóór het belastingjaar. Deze datum heet de waardepeildatum.
 • Contactpersonen

  Robert van Oenen (medewerker Belastingen)
  tel: 0183-583816
  e-mail: r.van.oenen@giessenlanden.nl

  Tineke van Poortvliet (medewerker Belastingen)
  tel: 0183-583817
  e-mail: t.van.poortvliet@giessenlanden.nl

 • Tips

  Ook de gemeentelijke forensenbelasting en heffingen van het Rijk en waterschap worden berekend met de WOZ-waarde.

 • Achtergrond

  Waardebepaling en -wijziging

  Bij de waardebepaling zijn de taxateurs uitgegaan van het bedrag dat uw woning zou hebben opgebracht op de waardepeildatum 1 januari 2015. Bij de waardebepaling is rekening gehouden met veranderingen in de periode 1 januari 2015 t/m 1 januari 2016. Er is dus getaxeerd naar de feitelijke toestand van 1 januari 2016, maar met het prijspeil van 1 januari 2015.

  De WOZ-waarde wordt maatschappelijk steeds breder gebruikt. Zo zijn er verstrekkers van (hypothecaire) leningen die de WOZ-waarde als uitgangspunt nemen en verzekeraars die de WOZ-waarde hanteren voor de brandverzekering. Een te lage WOZ-waarde is dan voor een huiseigenaar een nadelig aspect.

  Voor de waardebepaling beschikt de gemeente over veel informatie van een woning: metingen en verkoopprijzen uit het Kadaster en al eerder vastgelegde gegevens (bijv. de grootte van een woning). Deze informatie vult de gemeente aan met de gegevens over veranderingen in de afgelopen periode (verbouwingen en dergelijke).

  Met de kenmerken van uw woning worden de prijzen van soortgelijke verkochte woningen (rond 1 januari 2015) onderzocht. Er vindt een vergelijking plaats van de verschillende woningen in de omgeving. Niet iedere woning wordt afzonderlijk bekeken. Vaak volstaat het bezoeken van één of een beperkt aantal woningen in een straat of buurt. De waarde van andere vergelijkbare woningen wordt hiervan afgeleid. Voor niet-woningen geldt een afwijkende methode van taxeren.

  Informatie over de taxatie

  De gegevens van uw woning en de taxatieonderbouwende gegevens vindt u op het WOZ-portaal. Op deze beveiligde pagina kunt u een taxatieverslag downloaden en eventueel uw bezwaarschrift op een eenvoudige wijze invullen en digitaal indienen. Een digitaal bezwaarschrift kan alleen met behulp van uw DigiD worden ingediend, bezwaar via e-mail is helaas niet mogelijk. Heeft u geen internet dan kunt u een taxatieverslag opvragen bij de afdeling Belastingen van de gemeente.

  De gegevens op het WOZ-portaal gaan uit van de situatie aan het begin van het belastingjaar 2016. Wijzigingen in de loop van het jaar worden niet bijgewerkt op het WOZ-portaal.

 • Zie ook