Ik wil iets melden (ook buiten openingstijden)

Calamiteiten gemeente

Voor calamiteiten buiten kantooruren (zoals gevaarlijke situaties, zoals een boom op de weg, wateroverlast etc.) kunt u bellen naar de alarmcentrale via (040) 2895840. De medewerkers die dit telefoonnummer bemensen, proberen u zo goed mogelijk te helpen als daar noodzaak voor is.

Hulpdiensten

Bent u of iemand anders in uw omgeving in direct gevaar? Bel 112 (voor spoed). Wilt u contact met de hulpdiensten? Bel 0900 – 8844 (niet dringend)

Communicatie tijdens crisis

Wilt u actuele informatie tijdens een crisissituatie? Volg de website van de veiligheidsregio www.zhzveilig.nl Op deze site vindt u ook meer informatie over risico- en crisisbeheersing.  Bij calamiteiten zet de veiligheidsregio ZHZ ook twitter in via het account Veiligheidsregio ZHZ.

Defecte Lichtmasten

Is er bij u in de buurt een lichtmast defect, dan vragen wij u dit zo snel mogelijk te melden. Geef deze storing door via de website van Bureau OVL,

Meldingen over verkeer, groen, wegen, openbare gebouwen, speeltoestellen, riolering, etc kunt u via ons meldpunt plaatsen. 

Milieuoverlast

Hebt u klachten over geluid, geur, stof, mogelijke bodemverontreiniging of andere milieuoverlast die veroorzaakt wordt door bedrijven? Dan kunt u dat melden via de Milieutelefoon van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. De Milieutelefoon (0888 333 555) is dag en nacht bereikbaar, 7 dagen per week. Meer info