Dementievriendelijke gemeente

De gemeente Giessenlanden wil dat inwoners met dementie zo lang mogelijk kunnen meedoen in de samenleving. Daarom zet de gemeente zich in voor een zogenaamde ‘dementievriendelijke gemeente’. Giessenlanden richt zich daarbij in eerste instantie op voorlichting over dementie.

Voorlichtingsbijeenkomsten dementie

Het college van burgemeester en wethouders heeft in december 2015 vrijwel alle organisaties en verenigingen in de gemeente aangeschreven over de mogelijkheid om een voorlichtingsbijeenkomst te houden. Alzheimer Nederland kan in een bijeenkomst informatie geven over de signalen van dementie, de gevolgen hiervan en hoe hiermee om te gaan. Met als doel om de kennis over dementie en het begrip voor mensen met dementie te vergroten.

Wethouder Elisabeth van Leeuwen: “Met de voorlichtingsbijeenkomsten willen we inwoners meer kennis geven over de ziektebeelden. Dit vergroot de kans van mensen met dementie om langer mee te doen in onze samenleving. Meer kennis en begrip helpen om te voorkomen dat mensen met dementie zich terugtrekken en vereenzamen.”

Voor meer informatie en/of het aanvragen van een voorlichtingsbijeenkomst kan men terecht bij mr. Arie Slob, telefoon 0183-581331, e-mail mrarieslob@hetnet.nl.

Alzheimertrefpunt Giessenlanden

Op 26 mei 2016 was de eerste bijeenkomst van het Alzheimertrefpunt Giessenlanden. Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie. Het is de bedoeling om elke maand op een vaste avond een ontmoeting te organiseren, behalve in de zomermaanden. Dat zal roulerend gedaan worden in de kernen Arkel, Giessenburg en Hoornaar. Met als doel: ontmoeting voor mensen die aan dementie lijden en mensen in hun omgeving, zoals kinderen en mantelzorgers. De ontmoeting staat centraal, maar ook zal elke keer een bepaald onderwerp in relatie tot dementie worden behandeld. Bij de organisatie zijn ook Rivas, Buurtzorg en De Lange Wei betrokken. Als er een avond wordt georganiseerd wordt dit bekendgemaakt onder Nieuws

AllesZelf.nl

In mei 2016 is de website www.Alleszelf.nl/Giessenlanden van start gegaan. De website biedt een actueel en duidelijk overzicht van diensten voor mensen tot op hoge leeftijd. Dit kan hen helpen om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Op de site zijn diensten te vinden in tien verschillende categorieën van administratie tot huishoudelijke hulp en van klussendienst tot thuiszorg. Op de pagina van Giessenlanden is er ook een speciale categorie 'dementie', één van de manieren waarmee de gemeente zich inzet voor een dementievriendelijke gemeente.

Meer informatie

Meer informatie over een dementievriendelijke samenleving vindt u op www.alzheimer-nederland.nl/dementievriendelijk.