Kosten (leges) van producten 2018

Op deze pagina staan de kosten vermeld van de meest populaire producten. Voor een compleet prijsoverzicht verwijzen we u naar de Legesverordening.

Kosten 2018

product prijs bij spoed
Nationaal paspoort tot 18 jaar € 52,00 € 47,55 extra
Nationaal paspoort vanaf 18 jaar € 65,30 € 47,55 extra
Identiteitskaart tot 18 jaar  € 29,05 € 47,55 extra
Identiteitskaart vanaf 18 jaar  € 51,05 € 47,55 extra
Rijbewijs € 39,45 € 34,10 extra
Verklaring omtrent gedrag € 41,35
Uittreksel BRP € 10,80
Internationaal uittreksel BRP € 10,80
Eigen verklaring rijbewijs € 35,00
Bewijs van in leven zijn (Attestatie de Vita) € 10,80
Afschrift burgerlijke stand € 13,20

Huwelijk c.q. geregistreerd partnerschap
op zondag: € 707,00
op maandag en dinsdag:
1. van 09.00 uur tot 10.00 uur gratis
2. van 10.00 uur tot 16.00 uur € 309,00
3. op de overige uren € 459,00
op woensdag tot en met vrijdag:
1. van 09.00 uur tot 16.00 uur € 309,00
2. op de overige uren € 459,00
op zaterdag
1. van 11.00 uur tot 14.00 € 459,00
2. op de overige uren € 707,00
Huwelijk vaste locatie Koepelkerk Arkel € 50,50 extra
Huwelijk op eigen locatie  € 227,25 extra
Trouwboekje € 25,50
Getuige van de gemeente € 27,50
Aanvraag tot het benoemen van een eigen buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand voor 1 dag € 116,00