Giessenlanden buitengewoon... duurzaam!

We behoren tot de top van de duurzaamste gemeenten. Dit kunnen we alleen blijven volhouden door samen te werken. We willen samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties onze verantwoordelijkheid nemen en werken aan een duurzaam Giessenlanden. Dit doen we door actief te werken aan verschillende speerpunten, waarbij ook aandacht is voor innovaties.

Duurzaamheidslening voor inwoners

We vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk woningen energiezuinig worden. De Duurzaamheidslening maakt het voor particuliere eigenaren en huurders mogelijk om tegen aantrekkelijke voorwaarden en een lage rente geld te lenen voor het treffen van energiebesparende maatregelen in en aan de eigen woning. Ook duurzame maatregelen die uitgevoerd worden bij nieuw te bouwen woningen en de aanschaf van zonnepanelen via een postcoderoosregeling komen in aanmerking voor de duurzaamheidslening.

Bespaar op uw energierekening met duurzame maartregelen!

De duurzaamheidslening is ondergebracht bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn). De medewerker van de gemeente doet een eerste technisch-inhoudelijke toets van de aanvraag. Hiervoor moet u het aanvraagformulier duurzaamheidslening invullen. De gemeente heeft een lijst opgesteld met maatregelen die in aanmerking komen voor de lening. Nadat u van de gemeente Giessenlanden een aanvraagformulier voor de SVn heeft ontvangen, vult u deze in en verzorgt SVn de aanvraagprocedure, de financiële toets en het verstrekken van de lening.

Energie besparen, hoe doe je dat?

Wilt u weten hoe u uw woning kunt verduurzamen? Waar de besparingskansen liggen? En hoe de gemeente u kan helpen? Neem dan contact op met de gemeente.

Stimuleringslening voor non-profitorganisaties

We vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk bouwwerken energiezuinig worden. De Stimuleringslening maakt het voor non-profitorganisaties, zoals sportverenigingen, mogelijk om tegen aantrekkelijke voorwaarden en een lage rente geld te lenen voor het treffen van energiebesparende maatregelen in en aan de eigen accommodatie.

De stimuleringslening is ondergebracht bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn). De medewerker van de gemeente doet een eerste technisch-inhoudelijke toets van de aanvraag. Hiervoor moet u het aanvraagformulier stimuleringslening invullen. De gemeente heeft een lijst opgesteld met maatregelen die in aanmerking komen voor de lening. Nadat u van de gemeente een aanvraagformulier voor de SVn heeft ontvangen, vult u deze in en verzorgt SVn de aanvraagprocedure, de financiële toets en het verstrekken van de lening.

Regionaal Energieloket

Het Regionaal Energieloket helpt u als woningeigenaar in de gemeente Giessenlanden met al uw vragen rondom energie besparen en duurzaam wonen. Op het energieloket ziet u met de HuisScan snel welke duurzame maatregelen het meest geschikt zijn voor uw woning.

Kijk voor meer informatie op de website van het Regionaal Energieloket.

Laadpaal aanvragen voor elektrische auto of hybride plug-in auto

Tegenwoordig wordt er steeds meer gebruik gemaakt van elektrische of hybride auto’s. Dit betekent dat meerdere auto's gebruik maken van dezelfde openbare laadpunten in de gemeenten. Daarom willen we de huidige gebruikers erop attenderen hun elektrische/hybride auto te verplaatsen naar een reguliere parkeerplaats zodra het opladen gereed is zodat de laadpaal weer beschikbaar is voor een andere auto. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een app waarin u kunt zien of er een laadpunt vrij is of, indien bezet, in de wachtrij gaan staan, zodat degene voor u weet dat er nog iemand wil laden. Hier kunt u meer informatie over vinden. 

Als er binnen 200 meter van uw woonadres nog geen elektrische laadpaal aanwezig is en u bent in het bezit van een elektrische auto, dan kan u een laadpaal aanvragen. Dit kan hier. Op deze website kunt u ook de locaties van alle laadpalen binnen de gemeente vinden. Voor het plaatsen van een laadpaal wordt er gekeken naar of uw terrein geschikt is of dat de openbare ruimte meer kansen biet.