Hulp en ondersteuning

Heeft u of uw naaste hulp of ondersteuning nodig? Wij kunnen samen met u kijken wat mogelijk is. De gemeente kan ondersteuning bieden op het gebied van zelfredzaamheid en participatie, van opvoedvraagstukken en langer zelfstandig thuis wonen tot het vinden van passend werk. Voordat u met de gemeente of andere instanties in overleg gaat over professionele ondersteuning, kijkt u eerst in uw eigen omgeving of familie, vrienden of buren u kunnen helpen.  

Kijk voor meer informatie ook op de pagina's

Contact

 • Wmo-loket: tel. (0183) 58 38 38 of wmoloket@giessenlanden.nl (ma t/m vrij 9.00-12.00 uur)
  Bezoek? U kunt hiervoor online een afspraak maken. Een afspraak maken kan ook door te bellen. Bent u niet in staat om naar ons gemeentehuis te komen, dan kunnen wij bij u thuis komen. Hiervoor moet u wel even telefonisch een afspraak maken.
 • Sociaal Team: tel. (0183) 58 39 17 of sociaalteam@giessenlanden.nl
 • Hebt u als cliënt vragen over het PGB voor jeugd? Bel dan naar de helpdesk: (078) 770 85 30  

Ondersteunen doen we zo

De manier waarop de gemeente Giessenlanden inwoners ondersteunt doen we vanuit de gedachte: iedereen doet mee om er voor te zorgen dat iedereen mee kan blijven doen. Dat lijkt nieuw, maar dat is niet zo. We kennen heel veel voorbeelden van inwoners, vrijwilligersorganisaties, scholen, buurthuizen, sportverenigingen, instellingen voor hulp en zorg en bijvoorbeeld huisartsen die een bijdrage leveren zodat anderen mee kunnen blijven doen.

 • Inwoners helpen zichzelf én elkaar

  Alles zelf.nlWilt u zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen? Maak dan gebruik van de vele diensten in Giessenlanden die er voor u zijn. Kijk op www.alleszelf.nl. Iedereen doet naar eigen kunnen mee om zich zelf en de ander te helpen. Dit geldt voor inwoners die geen hulp nodig hebben én inwoners die tijdelijk of voor lange tijd ondersteund moeten worden.

  Meer info
 • Dichtbij

  Voorkomen is beter dan genezen. Tijdig signaleren dat er vragen zijn, voorkomt dat deze grote problemen worden. Dan is lichte ondersteuning voldoende.
  Meer info
 • Sociaal netwerk

  Een groot deel van de inwoners van Giessenlanden redt zichzelf en is in staat om bij tegenslag of problemen deze zelf op te lossen of met hulp van mensen uit hun sociale netwerk: familie, vrienden en buren.

  Meer info
 • Maatwerk

  Waar mensen (deels) zichzelf of met hulp van anderen niet kunnen redden, biedt het sociaal team en organisaties ondersteuning.

  Meer info
 • Eén huishouden, één plan

  De medewerker van het sociaal team bespreekt met de cliënt alle hulpvragen die er zijn. Alle ondersteuningsvragen worden vastgelegd in een ondersteuningsplan en welke ondersteuning door wie gegeven wordt.
  Meer info
 • Regie ligt bij de inwoner

  Niets wordt besproken of besloten zonder inbreng van de hulpvrager. De hulpvrager, het gezin heeft de regie. Zo is de hulpvrager ook beter in staat om de eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid te behouden of te ontwikkelen.