Eén huishouden, één plan

De medewerker van het sociaal team bespreekt met de cliënt alle hulpvragen die er zijn. Alle ondersteuningsvragen worden vastgelegd in een ondersteuningsplan en welke ondersteuning door wie gegeven wordt.

Dat kan dus de inzet van het sociale netwerk zijn, een (vrijwilligers)organisatie voor zorg en ondersteuning of de begeleiding door een specialist van een professionele organisatie voor bijvoorbeeld jeugdhulp of dagbesteding.

De begeleiding wordt zo veel mogelijk door één persoon gegeven. Is dat niet mogelijk dan werken de begeleiders nauw samen zodat alle vragen in samenhang en afgestemd opgepakt kunnen worden.