Inwoners helpen zichzelf én elkaar

Alles zelf.nlWilt u zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen? Maak dan gebruik van de vele diensten in Giessenlanden die er voor u zijn. Kijk op www.alleszelf.nl. Iedereen doet naar eigen kunnen mee om zich zelf en de ander te helpen. Dit geldt voor inwoners die geen hulp nodig hebben én inwoners die tijdelijk of voor lange tijd ondersteund moeten worden.

Dat varieert van een vriendendienst door de boodschappen te doen voor een zieke buurman, huishoudelijke hulp door mantelzorgers, tot een gezamenlijke verantwoordelijkheid van wijkbewoners voor een leefbare buurt waar kinderen veilig kunnen spelen. En als dat nodig is, kunnen de  professionals van het Wmo-loket maar ook van het sociaal team snel inspelen op allerlei vragen of de juiste hulp er bij halen.