Sociaal netwerk

Een groot deel van de inwoners van Giessenlanden redt zichzelf en is in staat om bij tegenslag of problemen deze zelf op te lossen of met hulp van mensen uit hun sociale netwerk: familie, vrienden en buren.

Samen met de hulpvrager bekijkt de medewerker van het sociaal team of deze hulp van bekende mensen mogelijk is.

Dat betekent niet dat professionele zorg door vrijwilligers of buren wordt gedaan worden of dat mantelzorg wordt verplicht. Per situatie wordt bekeken welke ondersteuning nodig is vrijwilligershulp, mantelzorg, professionele begeleiding of een combinatie er van.

Speciale aandacht is er ook voor de mantelzorger. Die wordt betrokken bij de vaststelling bij de juiste ondersteuning van de hulpvrager en er wordt gekeken of de mantelzorger ook ondersteuning nodig heeft. Daarmee willen we voorkomen dat de mantelzorger overbelast raakt.