Mantelzorg

Wat is mantelzorg?

Een mantelzorger is iemand die langdurig en onbetaald zorgt voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit zijn of haar omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis. (Mantelzorg is geen vrijwilligerswerk. Het overkomt je en je kunt er niet zomaar mee stoppen.)


De mantelzorgtest

Vraag u zich af of u mantelzorger bent? Doe de mantelzorgtest van Mezzo* en krijg antwoord op uw vraag. 
*Mezzo is de landelijke vereniging voor iedereen die zorg voor een naaste.
 

Hoe gaat het met u?

Zorgen voor een naaste vinden de meeste mensen vanzelfsprekend. Dat neemt niet weg dat het soms zwaar kan worden of ingewikkeld kan zijn. De gemeente is verantwoordelijk voor de ondersteuning van de mantelzorgers van hun inwoners. Daarom vinden we het belangrijk dat u als  mantelzorger betrokken bent, bij het gesprek dat plaats vindt tussen de gemeente en de persoon waarvoor u zorgt. Tijdens dit gesprek wordt ook de vraag aan u gesteld; hoe is het met u? Wanneer u als mantelzorger daar behoefte aan heeft, wordt er gekeken naar uw mantelzorgtaken en de manier waarop uw taken eventueel verlicht kunnen worden. We hopen dat u daardoor uw zorgtaken kunt blijven uitvoeren op de manier die bij u past.


Ondersteuning voor mantelzorgers

Mantelzorg kan intensief zijn, vooral naast een baan. Om u als mantelzorgers te ondersteunen organiseert de gemeente informatieve bijeenkomsten, cursussen en individuele ondersteuning door de mantelzorgconsulent. Deze biedt u;

  • Informatie en advies
  • Administratieve ondersteuning bij de zorg
  • Hulp bij het doen van een WMO meldingMantelzorgconsulent Suzanne Visser
  • Ondersteuning bij het gesprek met de WMO medewerker van de gemeente.
  • Een luisterend oor
  • Praktische hulp
  • Nieuwsbrief (opgeven via onderstaand telefoonnummer of mailadres)

Aan de dienstverlening van de mantelzorgconsulent zijn geen kosten verbonden. U kunt contact opnemen met de mantelzorgconsulent Suzanne Visser, Stichting MEE via M 06 - 50747205 of via e-mail suzanne.visser@meeav.nl. Ook kunt u voor algemene informatie bellen met het servicebureau van MEE telefoon 0183 – 691600 (maandag tot en met vrijdag).

Even pauze

Als mantelzorger wil je soms even en pauze en kijk je ernaar uit dat iemand anders even uw zorgtaken overneemt. Dit noemen we respijtzorg. Dit is de (tijdelijke) overname van de mantelzorg door een vrijwilliger of een beroepskracht. Dit kan in vele vormen. Denk hierbij aan een vrijwilliger in huis,  logeren in een logeerhuis, een zorgcentrum of woonvoorziening. Voor informatie over respijtzorg kunt u bellen met uw ziektekostenverzekering, de gemeente (WMO) en de mantelzorgconsulent.

Vraag het gratis Mantelzorgboek aan

Het mantelzorgboek is bestemd voor de waarnemer van de mantelzorger. Wanneer u de zorg (tijdelijk) moet overdragen aan iemand anders, is het belangrijk dat de verzorging goed wordt overgenomen. Daarom is het mantelzorgboek ontwikkeld. Dit boek bevat een aantal vragen. Wanneer deze zijn ingevuld door de mantelzorger is het mantelzorgboek compleet. Daarnaast geeft het boek een goed beeld van de situatie, wat voor het (familie)netwerk verhelderend kan werken. Een gratis exemplaar kun u aanvraag door een mail te sturen naar suzanne.visser@meeav.nl onder vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer.


Mantelzorgcompliment

Naast de ondersteuning is de gemeente verantwoordelijk voor mantelzorgwaardering. Elke gemeente vult dit op een eigen wijze in. In de gemeente Giessenlanden is gekozen voor een financiële waardering. Elk jaar wordt opnieuw bekeken aan welke vorm van waardering het meest behoefte is. Het college beslist uiteindelijk over de vorm waarin het mantelzorgcompliment wordt toegekend. 


Interessante sites:

Algemeen

Mezzo: landelijke vereniging voor iedereen die zorg voor een naaste.

Zorg overnemen

Handen in huis : vrijwilligers komen (minimaal drie dagen) in huis, zodat de mantelzorger erop uit kan.
Vraag bij uw ziektekostenverzekeraar naar de mogelijkheden voor een vergoeding de eigen bijdrage.
Maison Patrick : B&B, logeerhuis, dagopvang.
Nationale hulpgids : vindplaats voor diensten aan huis. Tuinman, oppas e.d.

Regelzaken

Carenzorgt : handige digitale agenda waar alle betrokkenden in kunnen werken via een gezamenlijk account.

Dementie

Dementia-app : handige app voor op een tablet. Ontwikkeld door een ervaringsdeskundige voor zijn dementerende moeder.
Website Alzheimer Trefpunt Giessenlanden : ontmoetingsavond met informatie en advies en lotgenotencontact. U staat er niet alleen voor.

Uw verhaal kwijt

Sensoor : dag en nacht een luisterend oor.
Zilverlijn: Op vaste tijden wordt u gebeld door een vrijwilliger
Dementelcoach: telefonische hulp voor de naasten voor mensen met dementie