Nieuws

Gemeente Giessenlanden publiceert elke week een gemeentepagina in 'het Kontakt' editie Albasserwaard

 • Raadsvergadering donderdagavond live te volgen

  Via deze pagina kunt u donderdag vanaf 19:30 de raadsvergadering live volgen (audio). De agenda vindt u hier.

 • Reageren op wetsvoorstel herindeling Molenlanden

  De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft het wetsvoorstel voor de samenvoeging van de gemeenten Giessenlanden en Molenwaard tot één gemeente Molenlanden per 1 januari 2019 naar de Tweede Kamer gestuurd. De vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken is op 24 november 2017 begonnen met de schriftelijke voorbereiding van het wetsvoorstel.

 • Er zit muziek in

  Mensen die mij een beetje kennen weten dat ik een groot liefhebber ben van muziek en ook zelf graag muziek maak. Zo probeer ik - helaas lukt dat niet altijd – aan het begin van de dag een kwartiertje vrij te maken om even piano te spelen. Even een moment van rust voordat de dagelijkse beslommeringen weer gaan beginnen. Heerlijk!

 • Plein 983 

  Aannemer De Kuiper Infrabouw start maandag 4 december met de reconstructie van het Plein 983 in Arkel. Er wordt begonnen met fase 1 in de Harpstraat met de aanleg van de nieuwe parkeervakken. Daarnaast gaat waterleidingbedrijf Oasen een gedeelte waterleiding vervangen. In latere fasen wordt het grootste deel van het waterbergingspakket aangelegd.

 • ‘Handreiking’ PFOA mogelijk in grond

  In een gebied rond Dordrecht zit mogelijk PFOA en GenX in grond en grondwater. Er is deze zomer een aantal metingen gedaan waarbij deze stoffen zijn aangetroffen. De gemeten waarden liggen ruim onder de risicogrenzen voor de functie wonen met (moes)tuin. De aangetroffen verontreiniging vormt geen risico voor de gezondheid, maar heeft wel gevolgen voor (bouw)projecten in het gebied.

 • Veilig verkeer in onze dorpen (door Jan de Groot)

  Veilig verkeer is een breed begrip. Iedereen heeft er op de een of andere manier wel mee te maken. Verkeersveiligheid op de snelwegen is regelmatig onderwerp in de landelijke media. Lokale verkeersveiligheid is daarentegen van groot belang voor de leefbaarheid in onze dorpen. Nog steeds neemt het aantal verkeersdeelnemers toe. Niet alleen in aantal, maar ook in volume. Meer en grotere auto’s en vrachtwagens en steeds grotere landbouwvoertuigen rijden op de lokale wegen. Regelmatig (te) hard. Het is dan ook een steeds terugkomend onderwerp op de agenda van de Dorpsraden en niet in mindere mate bij ons als gemeente Giessenlanden. Ook in regionaal verband worden verbeterings- en leerprojecten op poten gezet.

 • Overlijden raadslid Bettie Piso

  Met grote droefenis hebben wij kennisgenomen van het onverwachte overlijden van ons raadslid Bettie Piso uit Arkel. Zij was van 2006 tot 2010 en vanaf 2012 actief in de gemeenteraad voor de PvdA Giessenlanden.

 • Raadsvergadering, 9 november aanstaande

  In verband met het overlijden van raadslid Bettie Piso is er op 9 november geen raadsvergadering. Deze zal nu plaatsvinden op 13 november a.s., aanvang 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Deze vergadering begint met een korte herdenking.

 • Onze wijkagenten (door Werner ten Kate)

  Vorige week zag u ze op de foto staan in de media: het (deels nieuwe) team van wijkagenten voor de gemeenten Giessenlanden en Molenwaard. Voor Giessenlanden blijft Ton Gruiters een bekend gezicht als wijkagent. Hij wordt met ingang van 1 oktober vergezeld door Sjaak Pellikaan. Sjaak is binnen onze gemeente in het verleden actief geweest als wijkagent en dus ook zeker geen onbekende. Samen zijn ze het eerste aanspreekpunt voor de politie binnen onze gemeente, waarbij ze als team opereren en in alle dorpen in Giessenlanden te vinden zullen zijn.

 • Nieuw team wijkagenten al aan de slag voor Molenlanden

  De gemeenten Giessenlanden en Molenwaard vormen op 1 januari 2019 samen de nieuwe gemeente Molenlanden. Het nieuwe team wijkagenten van beide gemeenten is al voorbereid op de herindeling: sinds 1 oktober werkt het team samen voor het hele gebied van de toekomstige gemeente Molenlanden.
 • Het Nieuwe Wonen

  We zijn gestart met een nieuwe campagne: Het Nieuwe Wonen. De komende maanden ontvangen 500 woningbezitters in Arkel en Giessenburg een uitnodiging voor een gratis adviesgesprek met een wooncoach van Het Nieuwe Wonen.

 • Aanvraagformulier mantelzorgcompliment 2017

  Wanneer u als inwoner van de gemeente Giessenlanden mantelzorg ontvangt, kunt bij de gemeente een zogenaamd mantelzorgcompliment aanvragen. Dat is een geldbedrag waarmee u de mensen die voor u zorgen kunt bedanken. Het geld komt van de gemeente. Zo laten we blijken dat ook de gemeente veel waardering heeft voor mantelzorgers.

 • Heipalen (door Elisabeth van Leeuwen)

  Onlangs was er hoog bezoek in de dorpskamer van Giessenburg. Verschillende topambtenaren van het ministerie van Binnenlandse Zaken kwamen, samen met bestuursleden van de Landelijke Vereniging van Kleine Kernen, inspiratie bij ons opdoen. De vrijwilligers van de dorpskamer en enkele leden van de dorpsraad, en vertegenwoordigers van een aantal verenigingen, vertelden vol enthousiasme over hun dorpskamer, en hun activiteitenzone. Een eerlijk, maar trots verhaal! Dat was mooi om te zien.

 • Multifunctioneel Centrum Hoogblokland gaat van start

  Al geruime tijd wordt er gewerkt aan de uitwerking van de plannen voor een nieuw Multi-Functioneel Centrum (MFC) in Hoogblokland op de locatie van het huidige dorpshuis ‘De Hoeksteen’. Het nieuwe MFC gaat huisvesting bieden aan het dorpshuis met dorpshuiskamer, sportzaal, CBS de Wegwijzer, OBS den Beemd en Wasko kinderopvang.

 • Cursus De Zorg de Baas

  Voor mensen die zorgen voor een ander

  Steeds meer mensen zorgen intensief voor iemand an­ders. Zorgen voor een ander kan voldoening geven, maar vraagt ook veel tijd en energie. Vraagt u zich wel eens af: hoe hou ik het vol? Hoe moet het in de toekomst? U krijgt bij deze cursus handvatten aangereikt om meer grip te krijgen op uw situatie, praktische informatie en tips. Door het contact met de medecursisten ontstaat herkenning.

 • Militaire oefening

  Van 25 t/m 29 september organiseert het Ministerie van Defensie een militaire oefening onder andere in Giessenlanden. Gedurende de oefening zal personeel van Defensie dijkinspecties uitvoeren d.m.v. verplaatsingen te voet en met voertuigen.

 • Meer woningbouw in Giessenlanden (door Jan de Groot)

  Wekelijks ontvangt het college diverse aanvragen voor bouwplannen. Toch zou ik graag nog meer ontwikkelingen zien ontstaan. De gemeente heeft vorig jaar het beleid vastgesteld, waarin zij meer initiatieven wil overlaten aan de samenleving. Als gemeente faciliteren we meer en meer, en nemen we minder zelf het initiatief. Dus we kijken uit naar particuliere initiatieven. Ik roep u daarom op zich met plannen bij ons bekend te maken. Er is zeker nog ruimte voor nieuwe initiatieven.

 • Kaarten Dag van de Ouderen uitverkocht

  Alle kaarten voor de Dag van de Ouderen op vrijdag 6 oktober zijn uitverkocht.

 • Alzheimertrefpunt 28 september

  Op donderdag 28 september is er weer een Alzheimertrefpunt. De avond duurt van 19.30 tot 21.30 in de Bredero's Hof in Giessenburg. 

 • Welke naam past het beste bij onze nieuwe gemeente?

  Stemmen kan van vrijdag 8 t/m maandag 18 september

 • Verstrekking uit de wet basisregistratie persoonsgegevens

  In de basisregistratie persoonsgegevens BRP (tot 06-01-2014 was dit de GBA) zijn persoonsgegevens opgenomen van iedereen die in de gemeente Giessenlanden woont. Het gaat om uw adresgegevens, gegevens over een eventueel huwelijk of geregistreerd partnerschap, uw nationaliteit, ouders en kinderen. Uw gegevens worden vaak automatisch verstrekt aan overheidsinstellingen en enkele bijzondere maatschappelijke instellingen, zoals pensioenfondsen, voor zover dat noodzakelijk is voor hun wettelijke taken.

 • Gemeente treedt stevig op bij hennepteelt (door Werner ten Kate)

  Met enige regelmaat kunnen we in de krant lezen dat er ergens brand is uitgebroken en politie en brandweer het sterke vermoeden hebben dat de oorzaak van de brand te maken heeft met een hennepkwekerij die in het betreffende pand is aangetroffen. Soms kan dat worden bewezen, soms ook niet. Zeker is echter dat het verbouwen van hennep niet alleen illegaal is maar ook uiterst brandgevaarlijke situaties met zich mee brengt.

 • Actualisatie gemeentegids

  Akse Media is gestart met de actualisatie van de gemeentegids voor de nieuwe gids die eind dit jaar verschijnt.

 • Gemeenteraadslid, iets voor u?

  Altijd al een kijkje achter de schermen willen nemen? Of politieke ambities in de nieuwe gemeente? Maak kennis met raadsleden. Neem deel aan een vergadering als voorzitter, wethouder of raadslid en kom er achter wat de gemeenteraad doet. Is dat ook iets voor mij of juist niet?

 • Nieuwe gemeentesecretaris Giessenlanden

  De heer Boudewijn Marinussen wordt de nieuwe (interim) gemeentesecretaris van de gemeente Giessenlanden. Hij treedt in dienst per 1 september en neemt dan de taken over van Marko Does, die vanaf 10 juli aan de slag gaat in de gemeente Strijen.
 • Provincie positief over fusie Giessenlanden en Molenwaard

  Het door de raden vastgestelde herindelingsadvies Giessenlanden en Molenwaard wordt door de provincie Zuid-Holland met een positieve zienswijze aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aangeboden. Dit heeft de provincie per brief aan beide gemeenten laten weten.

 • Laaggeletterdheid (door Elisabeth van Leeuwen)

  Wist u dat maar liefst 1,3 miljoen mensen in Nederland tussen de 16 en 65 jaar moeite hebben met lezen en/of schrijven? En dat tweederde deel daarvan ‘gewoon’ van Nederlandse afkomst is? Er is dus een behoorlijke groep laaggeletterden in Nederland, en volgens de cijfers ook in onze gemeente. Het is niet zo dat deze mensen helemaal niet kunnen lezen of schrijven, maar ze beheersen niet het niveau dat ze eigenlijk nodig hebben om echt goed mee te kunnen draaien in onze samenleving.

 • Eeuwige roem en prijs voor naam de nieuwe gemeente

  Vanaf donderdag 15 juni tot en met vrijdag 30 juni kunnen inwoners van Giessenlanden en Molenwaard de naam van de nieuwe gemeente bedenken. Ook anderen mogen naamsuggesties doen, maar zij dingen niet mee naar een prijs.

 • Weer terug (Jan de Groot)

  Het kan raar lopen. Drie jaar geleden bij mijn afscheid als wethouder ging ik er zonder meer vanuit dat dit mijn laatste betaalde functie was geweest. Ik moest onder het mes voor een nieuwe knie en zou na het herstel heerlijk gaan genieten van mijn vrije tijd. Dat ben ik ook inderdaad gaan doen.

 • Alzheimertrefpunt 29 juni

  Op donderdag 29 juni is er weer een Alzheimertrefpunt in Giessenlanden.

 • “Bedenkt u de naam voor onze nieuwe gemeente?”

  Met die vraag nodigen de gemeenten Giessenlanden en Molenwaard hun inwoners uit om de naam voor de nieuwe gemeente te bedenken. Vanaf donderdag 15 juni kunnen inwoners suggesties indienen onder andere via een antwoordkaart en een formulier op www.opwegnaaralblasserwaard.nl.

 • De brandweer: iets voor u? (door Werner ten Kate)

  Onlangs mocht ik meedoen met een oefening van de brandweerpost Hoornaar/ Noordeloos. Voorzien van brandweerpak, masker en ademluchtfles gingen we een onbekend pand binnen. Door de rook zag je geen hand voor ogen. Het was een bijzondere ervaring. En voor mij weer een bevestiging van de buitengewoon professionele wijze waarop deze vrijwilligers invulling geven aan een belangrijke maatschappelijke taak.

 • De brandweer komt naar u toe deze zomer

  De brandweer in Arkel-Hoogblokland oefent in juni driemaal in de wijk. Tijdens de oefeningen laat de brandweer zien hoe zij tijdens een incident te werk gaat. De brandweervrijwilligers gaan ook graag in gesprek met u. De oefening duurt ongeveer anderhalf uur.

 • Vertrek gemeentesecretaris Marko Does

  Maandag 29 mei heeft gemeentesecretaris Marko Does bekend gemaakt dat hij met ingang van 10 juli aanstaande de gemeente Giessenlanden gaat verlaten. Vanaf dat moment wordt hij de nieuwe gemeentesecretaris van de gemeente Strijen.

 • Domino: financiële ondersteuning voor mooie plannen

  In de gemeente Giessenlanden wonen veel mensen die zich inspannen voor mensen die (tijdelijk) een steuntje in de rug nodig hebben op het gebied van zorg en welzijn. Dat helpen gebeurt op heel veel verschillende manieren die vaak het gevolg zijn van een goed idee. Goede ideeën hebben echter vaak iets weg van een dominospel: er is een tik tegen de eerste steen nodig om de zaak in beweging te krijgen. Herkent u dit? Loopt u al even rond met een mooi plan, maar bent u er nog niet in geslaagd de zaak in beweging te krijgen? In dat geval kunnen wij u helpen.
 • Besluit herindelingsadvies op 16 mei

  Op dinsdag 16 mei behandelden de gemeenteraden van Giessenlanden en Molenwaard het herindelingsadvies, inclusief de zienswijzennota.  De stukken zijn te vinden op: www.opwegnaaralblasserwaard.nl.

 • Bericht van VVD-fractie: Jan de Groot opvolger van Teus van Houwelingen

  VVD-er Jan de Groot volgt partijgenoot Teus van Houwelingen op als wethouder van de gemeente Giessenlanden. Dat voorstel doet de VVD-Giessenlanden aan de gemeenteraad.

 • Wethouder dient ontslag in

  Wethouder Teus van Houwelingen heeft officieel zijn ontslag ingediend bij de gemeenteraad van Giessenlanden.

 • Redders (door Werner ten Kate)

  Onlangs was ik aanwezig op een vergadering van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters. Bij die gelegenheid presenteerde de ‘Maatschappij tot Redding van Drenkelingen’ zich aan mij en aan mijn collega’s. Eerlijk gezegd kende ik deze organisatie tot voor kort niet goed. Zo wist ik niet dat ‘de Maatschappij’ al sinds 1767 medailles en oorkonden uitreikt aan redders in Nederland die drenkelingen uit het water weten te krijgen.

 • Nieuw voorstel toekomst Slingelandse Plassen

  De colleges van Giessenlanden en Molenwaard stellen aan hun gemeenteraden voor de Slingelandse Plassen aan te kopen voor het symbolisch bedrag van € 1,- en een passende partij te zoeken voor het beheer van het terrein. Dat is de kern van het voorstel waarover beide gemeenteraden op 23 mei 2017 een besluit nemen.
 • Buurtbemiddeling bemiddelt bij burenoverlast

  Het is eindelijk weer lente en dat betekent voor veel mensen dat er weer volop genoten kan worden van het mooie weer. De deuren en ramen gaan open en we gaan lekker in de tuin of op het balkon genieten. U houdt misschien van een muziekje op de achtergrond en de buren juist van een avondje barbecueën. Ook de kinderen spelen lekker in de tuin en hun plezier is een paar huizen verderop al te horen. Heerlijk toch…?
 • Aan de slag (door Elisabeth van Leeuwen)

  Ongeveer een jaar geleden had ik het voorrecht om op bezoek te mogen komen in een aantal gezinnen in Giessenlanden, waar intensieve mantelzorg wordt verleend. Dat waren waardevolle bezoeken, met een lach en soms een traan. Bezoeken die me inzicht gaven in wat mantelzorg verlenen, aan iemand van wie je veel houdt, betekent. Het laat je beseffen wat dat van mensen vraagt. Onder andere deze bezoeken hebben er toe geleid, dat we als gemeente van mantelzorgondersteuning één van onze speerpunten voor de komende jaren hebben gemaakt.

 • Wethouder van Leeuwen gaat aan de slag als….huishoudelijke hulp

  De komende periode steekt wethouder Elisabeth van Leeuwen letterlijk de handen uit de mouwen. Zij wil graag weten hoe het beleid wordt ervaren rond de huishoudelijke ondersteuning door inwoners die deze Wmo voorziening vanuit de gemeente ontvangen. Ze gaat hiervoor de dorpen in. Elisabeth kan bij u langskomen voor een gesprek en een huishoudelijk klusje. Nodigt u haar uit?

 • Uitslag Tweede Kamerverkiezing

  Op woensdag 15 maart 2017 vonden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. In onze gemeente hebben 9950 een stem uitgebracht (aantal opgeroepenen 11217) ten opzichte van 9186 in 2012. Dat is 88,7% van het totaal aantal stemgerechtigden in Giessenlanden. In 2012 was dit 83,68%.

 • Giessenlanden vraagt minister overlast A15 en Betuweroute te onderzoeken

  De gemeente Giessenlanden heeft minister Schultz van Infrastructuur en Milieu per brief gevraagd om onderzoek te doen naar toenemende geluidsoverlast van de A15 en Betuweroute en waar nodig maatregelen te nemen. Dit is mede namens de gemeenten Hardinxveld-Giessendam, Gorinchem, Molenwaard. Ook de provincie Zuid-Holland ondersteunt dit verzoek.
 • Activiteitenzone Giessenburg

  Het schetsplan voor de activiteitenzone in Giessenburg is door de raad in maart 2016 vastgesteld. Na een intensief proces met alle partijen ligt er nu een inrichtingsplan dat rijp is om aan de raad ter besluitvorming aan te bieden. Samen met alle partijen die betrokken zijn bij de activiteitenzone heeft dit inrichtingsplan zijn huidige vorm gekregen. Ondanks het ruime plangebied is het passen en meten om alle bestaande en nieuwe functies een goede plaats te geven. De toekomstige activiteitenzone wordt een plek waar sport en ontspanning in een mooi geheel samen komen.

 • Begroting op orde (Harmen Akkerman)

  In de grote wereld met ontwikkelingen en presidenten die steeds onvoorspelbaarder worden, moeten wij zorgen dat de zaken in eigen huis op orde zijn. In eigen huis, in Giessenlanden dus, zijn ook best grote ontwikkelingen gaande. Gelukkig weten we wel welke richting dat opgaat. Namelijk de kant die we met z'n allen zelf kiezen.
 • Beste inwoners van Giessenlanden (Werner ten Kate)

  Afgelopen maandag heeft de gemeenteraad het herindelingsontwerp vastgesteld, en daarmee een eerste formele stap gezet naar een fusie van Giessenlanden met de gemeente Molenwaard.

 • Herindelingsontwerp ter inzage

  Op maandag 30 januari 2017 hebben de gemeenteraden van Giessenlanden en Molenwaard het herindelingsontwerp vastgesteld. Dit herindelingsontwerp maakt deel uit van het proces om te komen tot een fusie van deze gemeenten per 1 januari 2019. De interactieve pdf met als titel ‘Op weg naar Alblasserwaard’ is te vinden op: www.opwegnaaralblasserwaard.nl.

 • Regio AV investeert in smartphonevrij fietsen voor middelbare scholieren

  In september 2016 startte de landelijke verkeerscampagne over het smartphonevrij fietsen. In de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (hierna AV) werden leerlingen van het voortgezet onderwijs (12-18 jaar) gestimuleerd de aandacht meer bij het verkeer te houden en 'smartphonevrij' te fietsen.
 • Ervaringsdeskundige in de Jeugdhulp? Wij zijn op zoek naar jou!

  Wil jij met gemeenten in gesprek over jouw ervaringen met Jeugdhulp? Vind je het interessant om de ervaringen van andere ouders en jongeren/ kinderen op te halen en hierover in gesprek te gaan met gemeenten? Lees dan vooral verder!

 • Veilige buurt door digitale buurtpreventie

  In Nederland maken steeds meer burgers gebruik van digitale buurtpreventie om hun buurt veiliger te maken. Ook in Giessenlanden zijn al verschillende appgroepen voor buurtpreventie actief. De gemeente is hier blij mee en stimuleert het gebruik van digitale preventiemiddelen. Graag informeren we u over de mogelijkheden voor deelname en het plaatsen van bordjes.

 • Tweede Kamerverkiezing

  De Tweede Kamerverkiezing is op 15 maart 2017. Met uw stempas kunt u op de volgende locaties terecht:

 • Op weg naar Alblasserwaard

  Op dinsdag 16 mei behandelden de gemeenteraden van Giessenlanden en Molenwaard het herindelingsadvies, inclusief de zienswijzennota. De stukken zijn te vinden op: www.opwegnaaralblasserwaard.nl.

 • College b en w Giessenlanden: MFA Schelluinen kansrijk maar wel eerst verder uitwerken

  De realisatie van een MultiFunctionele Accommodatie (MFA) in Schelluinen is kansrijk maar moet op een aantal thema’s verder worden uitgewerkt. Dat is de conclusie van het college van b en w naar aanleiding van het haalbaarheidsonderzoek dat in de afgelopen periode is uitgevoerd. De druk bezochte informatiebijeenkomst voor het dorp en onderzoeksdeelname van onder andere de school, kinderopvang en verenigingen, laten zien dat er draagvlak is. Maar het is bijvoorbeeld nog niet geheel duidelijk hoe de toekomstige exploitatie eruit gaat zien. Om een weloverwogen keuze te kunnen maken, stelt het college daarom aan de gemeenteraad voor om een aantal thema’s eerst verder uit te diepen.
 • Bijeenkomst toekomst basisonderwijs Giessen-Oudekerk voor álle inwoners

  Op woensdag 1 februari organiseren de dorpsraad Giessen-Oudekerk, het bestuur van O2A5 en de gemeente Giessenlanden een bijeenkomst over de toekomst van het basisonderwijs in Giessen-Oudekerk. Deze bijeenkomst is onder andere naar aanleiding van de (voorlopige) uitslag van de enquête van de dorpsraad ‘Oudkerks Belang’. Hieruit is gebleken dat 90% van de respondenten het behoud van een basisschool belangrijk vindt voor de leefbaarheid van Giessen-Oudekerk.
 • Domino-mus (door Elisabeth van Leeuwen)

  Het is waarschijnlijk het beroemdste musje van Nederland; de domino-mus. Tijdens een recordpoging om miljoenen dominosteentjes neer te zetten, vloog het nietsvermoedende beestje door de hal en haalde in zijn onschuld 23000 steentjes omver. Dat was natuurlijk niet de bedoeling en het beestje werd neergehaald. Het leverde destijds veel reuring op in binnen- en buitenland.

 • Prestatieafspraken woonvisie 2017 – 2020

  Afgelopen december ondertekenden de gemeente Giessenlanden, Huurdersraad Giessenlanden en KleurrijkWonen prestatieafspraken op het gebied van wonen. De prestatieafspraken zijn het resultaat van een goede samenwerking tussen de drie partijen. De Woonvisie van de gemeente ‘Buitengewoon Wonen in Giessenlanden’ vormde de basis. Deze visie heeft als doel te zorgen voor een passend woningaanbod in een deze aantrekkelijke gemeente, voor nu en voor in de toekomst.

 • Nieuwjaarstoespraak, 4 januari 2017, dorpshuis Schelluinen

  Beste mensen, we leven in een gelukkig land. Op de wereldwijde geluksladder is Nederland een van de gelukkigste landen ter wereld, met alleen een aantal Scandinavische landen boven ons. Belangrijke factoren die daarbij een rol spelen zijn: de aanwezigheid van een goed sociaal vangnet, afwezigheid van corruptie en een grote mate van persoonlijke vrijheid

 • Merwedelingelijn, een succesvolle gemeentelijke samenwerking (door Teus van Houwelingen)

  Al vér voor de oorlog lag er een spoorlijntje door de Alblasserwaard, waarmee je naar Dordrecht of Geldermalsen kon reizen. En vandaar naar de rest van de wereld. Kort na de eeuwwisseling maakte NS bekend dat ze er eigenlijk geen brood meer in zagen en overwogen de verbinding op te doeken. De gemeenten langs de lijn en de provincie Zuid-Holland schrokken daarvan, zij wilden (en willen) juist dat er goed openbaar vervoer is. Voor de werkgelegenheid en zodat onze kinderen goed naar het middelbaar en hoger onderwijs kunnen. Of om een dagje te gaan winkelen in Dordrecht, Rotterdam of Utrecht.
 • Aanpassing eigen bijdrage Wmo

  Sinds de invoering van de Wmo in 2015 is de eigen bijdrage voor maatwerkvoorzieningen voor een grote groep inwoners fors gestegen. De bijdrage is het bedrag dat iemand per periode van vier weken betaalt. Op basis van een landelijk onderzoek door de Nationale Ombudsman en signalen van cliënten en onze adviesorganen besloot gemeente Giessenlanden het eigen bijdrage beleid aan te willen passen.

 • Gemeente Giessenlanden en Omnivera GWZ stoppen in overleg samenwerking Groene Wei Giessenburg

  De gemeente Giessenlanden en Omnivera GWZ hebben gezamenlijk besloten de samenwerking voor de ontwikkeling van het project De Groene Wei in Giessenburg te beëindigen. Dat is de uitkomst van de gesprekken die beide partijen in de afgelopen weken met elkaar hebben gevoerd.
 • ‘De dorpen staan centraal, ook na 2018!’

  Het is een goede gewoonte om in december terug te blikken op het afgelopen jaar en vooruit te kijken. Via deze column maak ik graag gebruik van die gelegenheid.
 • Door samen op te voeden bereiken we méér (Harmen Akkerman)

  Opvoeden. Een thema dat op dit moment weer volop in de publiciteit is. Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor opvoedondersteuning voor gezinnen die een extra steuntje in de rug nodig hebben. En het is goed dat die begeleiding er is. Zolang daar behoefte aan is, moet deze vooral ook blijven bestaan. Maar of de overheid opvoedcursussen verplicht moet gaan stellen voor alle ouders. Geen denken aan!
 • Militaire oefening

  Van 13 t/m 15 december organiseert het Ministerie van Defensie een militaire oefening onder andere in Giessenlanden. Er zullen verkenningen gedaan worden met militaire wielvoertuigen. Hierbij zullen ze het normale verkeer niet hinderen. Men zal gebruik maken van bestaande wegen en paden. Er wordt geen gebruik gemaakt van munitie.
 • Afvalinzameling rond de feestdagen

  Rond de feestdagen zijn er wat wijzigingen in de afvalinzameling. 

 • Ontwerp speeltuin

  In Hoogblokland is gestart met de reconstructie van de Vlietstraat. Een onderdeel van deze werkzaamheden is het herinrichten van de speeltuin op de kruising van de Vlietstraat en ’t Hoekje. De huidige speeltuin is door oude en versleten speeltoestellen veranderd in een wat troosteloze plek waar nauwelijks kinderen spelen. Van de nieuwe speeltuin maken we graag weer een aantrekkelijke plek voor kinderen tot circa 12 jaar. Een plek waar ze elkaar kunnen ontmoeten en samen kunnen spelen. Hieronder vindt u drie ontwerpen voor de nieuwe speeltuin. Graag vernemen we welk ontwerp uw voorkeur heeft en waarom. Ook suggesties over de inrichting van de speeltuin zijn van harte welkom.

  U kunt uw mening doorgeven door een e-mail te sturen naar a.van.den.berg@giessenlanden.nl o.v.v. Speeltuin Vlietstraat Hoogblokland. Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met de heer Arie van den Berg via telefoonnummer 06-51976431.

 • Juijn nieuwe vervoerder van MolenHopper

  Vervoersbedrijf Juijn uit Rossum gaat vanaf 16 december 2016 het vervoer met de MolenHopper verzorgen in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Voor de gebruikers van de MolenHopper verandert er vrijwel niets, behalve een nog hogere servicegraad dan ze nu al gewend zijn. Binnenkort ontvangen gebruikers een brief met meer informatie.
 • Dienst Gezondheid & Jeugd

  De Dienst Gezondheid & Jeugd zet zich in voor het bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid van inwoners van de regio Zuid-Holland Zuid. Deze dienst werkt nauw samen met vele (semi-)publieke instanties die zich richten op de domeinen jeugd, onderwijs, maatschappelijke zorg en publieke gezondheid.

 • Nieuwe vorm recreatieparken Giessenburg stap dichterbij

  In december neemt de gemeenteraad een besluit over de toekomstvisie voor de recreatieparken De Giessenburg en De Bilderhof in Giessenburg. Het voorstel van het college aan de raad is om de recreatieparken om te vormen naar buurtschappen. Met relatief beperkte ingrepen kan dan worden voldaan aan de eisen die gelden voor een permanente woonfunctie. Daarbij blijft het kleinschalige parkachtige karakter bestaan. 

 • Groen licht gemeenteraden voor herindeling Giessenlanden en Molenwaard

  Op dinsdagavond 22 november gaven de gemeenteraden van Giessenlanden en Molenwaard groen licht voor een herindeling tussen beide gemeenten. Dit betekent de start van de vorming van een nieuwe gemeente waarin de diversiteit van de kernen, initiatieven uit de samenleving en innovatieve dienstverlening centraal blijven staan. Een krachtige plattelandsgemeente in een regio in ontwikkeling.
 • Energie besparen doe je nu

  De winter staat weer voor de deur. Met ijsbloemen op de ramen, erwtensoep, gladde wegen, vroeg donker en laat licht. De molentocht schaatsen en vetbollen ophangen voor de vogeltjes. Daarbij graag een prachtige witte Kerst. Knus bij elkaar zitten, terwijl het buiten ijzig koud en aardedonker is. Waar binnen de kachel snort en de gasrekening oploopt. Ja, dat ook.
 • Veilige buurt

  Woont of werkt u in de gemeente Giessenlanden? Dan zijn Ton Gruiters, Jilles Goedknegt en Anne Bron de wijkagenten. Namens de politie zijn zij het eerste aanspreekpunt voor u. Samen met collega`s van het basisteam Alblasserwaard / Vijfheerenlanden leveren zij een bijdrage aan de veiligheid en leefbaarheid in het gebied.
 • Uitnodiging 2e arenadebat: komt u ook?

  Op 29 november is er een arenadebat over de omgevingsvisie voor Giessenlanden. Het is het tweede debat van in totaal drie debatten waarbij inwoners, dorps(be)raden, ondernemers met raadsleden in gesprek gaan over onderwerpen die van belang zijn voor toekomst van onze dorpen en het buitengebied. U kunt hierbij denken aan thema’s als 'ruimte voor bedrijvigheid', 'recreatiemogelijkheden rondom dorpen', duurzaamheid in relatie tot landbouw'.

 • Wmo- en jeugdzorgbudget

  De meeste gemeenten in Nederland hebben in 2015 geld overgehouden van het rijksbudget voor maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg. Zo ook in de gemeente Giessenlanden, waar ongeveer €990.000,- minder is uitgegeven dan het verkregen Wmo- en jeugdzorgbudget.

 • Colleges Giessenlanden en Molenwaard doen voorstel aan raden over toekomst Slingelandse Plassen

  De colleges van Giessenlanden en Molenwaard stellen aan de gemeenteraden voor om de Slingelandse plassen niet aan te kopen. Dat is de kern van het voorstel waarover beide gemeenteraden in december 2016 een besluit nemen. De colleges zijn van mening dat het beheer van een recreatieterrein niet behoort tot de kerntaken van de gemeenten. De provincie kan het beheer beter overlaten aan een professionele partij, binnen de kaders die de gemeenten stellen.

 • Op zoek naar de nuance

  Onlangs mocht ik de Dag van de Ouderen openen, die georganiseerd was door de seniorenraad. Bij de voorbereiding zocht ik op internet op het woord ‘ouderen’. Er kwam van alles naar voren. Een kleine greep:

 • Cursus over dementie

  Dementie is een ziekte die grote gevolgen kan hebben. Zowel voor degene die de ziekte krijgt, als voor mensen in de omgeving van deze persoon. Iemand waar zij een emotionele band mee hebben, verandert en heeft steeds meer zorg nodig. Binnenkort start in Hoornaar de cursus ‘De Zorg de Baas’ voor mensen die zorgen voor een naaste met een vorm van dementie, zoals de ziekte van Alzheimer of vasculaire dementie.
 • Combineren dijkversterking en ruimtelijke ontwikkelingen blijkt kansrijk

  Er zijn volop kansen om dijkversterkingen in de toekomst te combineren met andere projecten op of rond de dijken en daarnaast het waterbewustzijn onder inwoners verder te vergroten. Dat blijkt uit het MIRT-onderzoek Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (A5H) van elf gemeenten, Waterschap Rivierenland, provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Milieu.
 • Begroting 2017: Duurzaam sterk (door Harmen Akkerman)

  Zoals elk jaar presenteren we ook dit jaar een begroting. Op basis van de financiële mogelijkheden staan daarin de plannen voor het komen jaar en enkele jaren daarna. Eerder zijn we bezig geweest met het op orde brengen van ons huishoudboekje. Het is nu voor het eerst dat we ook voor de lange termijn kunnen zeggen dat we ‘het lek boven water hebben’.
 • Gescheiden aanbieden van plastic blijft zinvol

  Diverse media hebben afgelopen week kritische berichten geuit over de recycling van plastic verpakkingen. Gesteld is dat het merendeel van het gescheiden ingezamelde plastic niet wordt gerecycled. Nederland haalde in 2014 echter een officieel gerapporteerd recyclingpercentage van 50% en doet het daarmee juist erg goed ten opzichte van ons omringende Europese landen. Er is dus zeker geen reden om te stoppen met het gescheiden aanbieden en inzamelen van plastic verpakkingen. Waardlanden gaat er juist mee door om zo het recyclingpercentage verder te verhogen en bij te blijven dragen aan een circulaire economie en een beter milieu.
 • Afsluiting Merwedebrug

  UPDATE: Sinds dinsdag 11 oktober is de Merwedebrug bij Gorinchem afgesloten voor vrachtverkeer en bussen. 

  Rijkswaterstaat voerde dinsdag 18 oktober, in aanwezigheid van minister Schultz van Haegen, overleg met bestuurders van gemeenten en provincies en met vertegenwoordigers van de transportsector, het goederenvervoer en de binnenvaart. Dit overleg vond plaats in het stadhuis van Gorinchem. Tijdens dit overleg is een plan van aanpak gepresenteerd om de Merwedebrug te repareren waarbij de hinder voor zowel wegverkeer als de scheepvaart zo veel mogelijk wordt beperkt. De gekozen aanpak biedt een duurzame, veilige oplossing die voldoet tot aan de renovatie van de brug in 2023.

 • Begroting 2017-2020: Extra geld voor duurzaamheid en verkeersveiligheid

  De begroting 2017-2020 van de gemeente Giessenlanden heeft de titel ‘Duurzaam sterk’. Met duurzaam wordt verwezen naar de toekomstbestendige investeringen die worden gedaan om de eigenheid en diversiteit van de dorpen te behouden. Maar ook duurzaamheid in de betekenis van milieubescherming en energiebesparing staan in Giessenlanden hoog op de agenda. In de begroting is 400.000 euro opgenomen om initiatieven rond het schoner en energiezuiniger maken van de gemeente te kunnen oppakken en uitvoeren. Verder wordt aan de gemeenteraad gevraagd om een extra budget van 100.000 euro voor verkeersveiligheid. Het college verwacht een sluitende begroting tot en met 2023.
 • Laten we meer rekening houden met elkaar! (door Teus van Houwelingen)

  Dit voorjaar stelde de gemeenteraad van Giessenlanden een beleidsplan vast om de verkeersveiligheid te verbeteren. Dit plan kwam tot stand met hulp, ideeën en suggesties vanuit de dorpen. Daarbij ligt de nadruk op de voetgangers en fietsers, de meer kwetsbare deelnemers in het verkeer. Voor dit plan was al wel een budget beschikbaar. Maar niet voldoende om alles te kunnen realiseren. Daarom besloot het college om aan de raad een ton extra te vragen. Dit om Giessenlanden nóg veiliger te kunnen maken.

 • Project Taal en Geld

  Laaggeletterdheid, schuldenproblematiek of het gebrek aan digitale vaardigheden zijn vaak onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Daarom sloegen Stichting Lezen & Schrijven, het Nibud en Avres de handen ineen om deze problematiek samen aan te pakken.
 • Fietsmodus: aandacht op de weg!

  Wist u dat 25% van de fietsers tussen de 12 en 21 jaar tijdens het fietsen regelmatig appt, Pokémons vangt of hun sociale media checkt? En 20% van hen plaatst tijdens het fietsen zelfs berichten online. Het is dus niet zo vreemd dat bij 1 op de 5 fietsongelukken - waar een jongere bij betrokken is - smartphonegebruik een rol speelt. Daarom loopt vanaf maandag 3 oktober tot 27 november de Fietsmodus Schoolchallenge.

 • Deel uw ervaringen met Wmo-platform

  Het Wmo-platform Giessenlanden adviseert het College van Burgemeester & Wethouders over zaken die gaan over ouderen, jongeren en inwoners met een beperking. In dit platform zitten inwoners uit de gemeente die hier ervaring mee hebben. Om goed advies te kunnen geven, hoort het Wmo-platform graag uw ervaring op gebied van de Wmo: bent u netjes geholpen toen u belde of mailde? Heeft men zich aan de afspraken gehouden die u met hen maakte? Of zijn er andere dingen op dit gebied die u wilt delen?

 • Giessenlanden past onderdelen beleid huishoudelijke ondersteuning aan

  De Centrale Raad van Beroep (CRvB) deed in mei een uitspraak over de huishoudelijke ondersteuning (HO) die wordt verstrekt vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeente Giessenlanden concludeert dat haar werkwijze voor een groot deel passend is binnen de uitspraak. Echter een aantal onderdelen in het beleid vraagt om aanpassing. Dit heeft voor cliënten geen nadelige gevolgen.

 • Pilot Last onder dwangsom: elk kind heeft recht op onderwijs

  Elk kind dat in Nederland woont, heeft recht op onderwijs. Kinderen zijn vanaf hun 5e tot 18e verjaardag leerplichtig, tenzij ze al een havo-, vwo- of mbo2-diploma hebben gehaald. Ouders/verzorgers zijn verplicht om hun leerplichtige kind in te schrijven op een school en zijn er verantwoordelijk voor dat hun kind ook naar school toe gaat. Zij mogen hun kind niet thuis houden van school zonder geldige reden of toestemming van de schoolleiding en/of leerplichtambtenaar.
 • Open dag brandweerpost Arkel

  Op zaterdag 1 oktober 2016 is er van 11.00 uur tot 15.00 uur een open dag rondom het Plein 983 in Arkel. Aanleiding van deze open dag is het werven van vrijwilligers voor deze post. Tijdens de open dag worden er verschillende activiteiten georganiseerd en zijn er diverse demonstraties. Er is ook de mogelijkheid om voertuigen te bezichtigen en vragen te stellen.

 • Aanleg wandelroutenetwerk regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

  Al enige maanden wordt achter de schermen door de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, de zes regio-gemeenten, TeVoet, DenHâneker en Wandelnet gewerkt aan de realisatie van een wandelroutenetwerk in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden.

 • Colleges Giessenlanden en Molenwaard vragen gemeenteraden in te stemmen met herindeling

  De colleges van burgemeester en wethouders van Giessenlanden en Molenwaard stellen de gemeenteraden voor om per 1 januari 2019 te gaan fuseren. Dat is de kern van het raadsvoorstel dat beide gemeenteraden behandelen op 4 oktober aanstaande. Op basis van het onderzoek dat in de afgelopen periode is uitgevoerd, concluderen de colleges dat een herindeling tussen beide gemeenten een meerwaarde biedt voor inwoners, bedrijven en instellingen.
 • Giessen-Oudekerk: chapeau!

  Het is zaterdag 10 september, 17.30 uur en het belooft een prachtige zomeravond te worden. Dochterlief staat al een uur te trappelen van ongeduld: wanneer gaan we nu!? Eindelijk is het zover: man, dochter en ik stappen op de fiets en zetten koers richting Giessen-Oudekerk. Op naar de Gondelvaart.

 • Giessenlanden gaat voor schoon vervoer

  De gemeente Giessenlanden neemt de eerste 100% elektrische auto (Renault Kangoo Zero Emission) in gebruik. Vanaf nu kunnen de bodes en de binnendienstmedewerkers elektrisch rijden. Zo kunnen zij een kleine 10.000 kilometer per jaar duurzaam afleggen. Zij namen uit handen van wethouder Teus van Houwelingen de sleutel in ontvangst.

 • Cursus “de Zorg de Baas” over dementie in Hoornaar

  Dementie is een ziekte die grote gevolgen kan hebben. Zowel voor degene die de ziekte krijgt, als voor mensen in de omgeving van deze persoon. Iemand waar zij een emotionele band mee hebben, verandert en heeft steeds meer zorg nodig. Binnenkort start in Hoornaar de cursus ‘De Zorg de Baas’ voor mensen die zorgen voor een naaste met een vorm van dementie, zoals de ziekte van Alzheimer of vasculaire dementie.
 • Regionaal Energieloket: voor al uw vragen rondom energie besparen en duurzaam wonen

  Het Regionaal Energieloket helpt u als woningeigenaar in de gemeente Giessenlanden met al uw vragen rondom energie besparen en duurzaam wonen. Op het energieloket ziet u met de HuisScan snel welke duurzame maatregelen het meest geschikt zijn voor uw woning.

 • Hulp bij burenoverlast? Buurtbemiddeling vanaf nu ook in Giessenlanden!

  Vanaf september 2016 is in de gemeente Giessenlanden het project Buurtbemiddeling gestart. Een nieuwe kans. De meeste mensen wonen prettig naast elkaar. Maar soms gaat er iets mis en bezorgen buren elkaar overlast. Overlast of burenruzies kunnen de sfeer in een straat of buurt negatief beïnvloeden. Buurtbemiddeling kan hier een oplossing bieden.

 • Nieuwe landelijke subsidieregeling voor woningisolatie

  Goed nieuws voor huiseigenaren! Het Rijk heeft ruim 60 miljoen subsidie beschikbaar gemaakt voor huiseigenaren die energiebesparende maatregelen in huis doorvoeren. De subsidieregeling bestaat uit 3 pakketten: het ‘Basispakket’, het ‘Pluspakket’ en het ‘Zeer energiezuinig pakket’. U komt voor het ‘Basispakket’ in aanmerking als u minimaal twee energiebesparende maatregelen realiseert in uw huis. Hiermee bespaart u gemiddeld zo’n 20 procent op de kosten van woningisolatie.
 • Aanmelden nieuwsbrief verbreding A27 tussen Houten en Hooipolder

  Wilt u niets missen van de ontwikkelingen rondom de verbreding van de A27 tussen Houten en Hooipolder? Meld u zich dan nu aan voor de digitale nieuwsbrief van Rijkswaterstaat.

 • Koken met kliekjes

  Wist u dat maar liefst 14% van al het gekochte voedsel in de afvalbak belandt? Dat is gemiddeld 50 kilo per persoon per jaar. Een gezin kan jaarlijks zo’n €350,- besparen door minder eten weg te gooien. Daarom organiseren Reinigingsdienst Waardlanden en Kookstudio EETcetera tijdens de ‘Week van de Duurzaamheid’ een speciaal en gratis kookworkshop voor inwoners van de gemeente Giessenlanden. Deze is op maandagavond 10 oktober in Kookstudio EETcetera aan de Prinses Margrietstraat 21 in Arkel. U bent vanaf 19.15 uur welkom en de avond duurt tot 21.30 uur.

 • Subsidie aan SKA voor kinderopvang Noordeloos stopt in 2018

  De gemeente Giessenlanden stopt in de tweede helft van 2018 de subsidie aan Stichting Kindercentra Alblasserwaard (SKA) voor haar activiteiten in Noordeloos. Kindercentrum Bobbi, de andere in Noordeloos actieve kinderopvangorganisatie, gaat vanaf dat moment de kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en VVE vanuit het nieuw te bouwen multifunctioneel centrum ‘het Noorderhuis’ verzorgen.
 • Benut de kracht van de samenleving: ook in Den Haag!

  De laatste tijd zijn steeds meer gemeenten op zoek naar nieuwe vormen van werken, waarbij de kracht van de samenleving optimaal wordt benut. In Giessenlanden doen we dat door het kerngericht werken. Hierbij maken én realiseren we in nauwe samenspraak en samenwerking met onze inwoners plannen voor de toekomst. Zo langzamerhand is dat voor Giessenlanden een vanzelfsprekende manier van werken geworden. En ook steeds meer andere gemeenten gaan met vergelijkbare werkvormen aan de slag.

 • Verwijderen grafbedekking

  Vanaf oktober 2016 zal de gemeente de grafmonumenten van graven definitief verwijderen waarvan men afstand deed. De rechthebbenden kregen een brief hierover. Mits deze gegevens bij de gemeente bekend en juist waren. Tot nu toe hanteerde de gemeente een terughoudend beleid voor het verwijderen van deze graven, grafbedekking en beplanting. Een professioneel bedrijf zal de werkzaamheden uitvoeren.

 • Tabletcursussen voor ouderen: iets voor u?

  In het najaar organiseert de Protestants Christelijke Ouderenbond (PCOB) samen met de Seniorenraad van Giessenlanden een aantal tabletcursussen voor ouderen. Niet voor niets. Want het verbeteren van digitale vaardigheden is goed voor het welzijn van ouderen en vergroot hun zelfredzaamheid.
 • Duurzaam Giessenlanden (door Teus van Houwelingen)

  De gemeenteraad van Giessenlanden is duidelijk: we willen een duurzame gemeente zijn! Dan hebben we het over energie en grondstoffen, maar ook over zorg voor alles wat groeit en bloeit, en maatschappelijke rechtvaardigheid. Kortom: we moeten de aarde niet uitputten en andere mensen en landen niet uitbuiten.

 • Praktijkdag elektrische fiets voor senioren in Giessenlanden

  Donderdag 15 september 2016 is in Giessenlanden een gratis praktijkdag elektrische fiets voor senioren. Dan kunnen 55-plussers op een leuke en gezellige manier de elektrische fiets beter leren kennen en besturen. De fietsdag is van 9.00 tot 14.00 uur in het Bruisend Hart in Hoornaar.
 • Bent u ondernemer? Volg een cursus Gastheerschap van het Landschap

  Voor (agro-)recreatie- en toeristische ondernemers start IVN Zuid-Holland in samenwerking met de gemeenten Molenwaard en Alblasserdam, de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, de Rabobank en de Provincie Zuid Holland op 27 september de cursus Gastheerschap Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Bent u ondernemer?

 • Afwijkende openingstijden 25 juli t/m 12 augustus

  In week 30, 31 en 32 is het gemeentehuis bereikbaar en open tot 15.00. Daarnaast gelden er afwijkende openingstijden:

 • Uitkomsten gespreksavond Slingelandse Plassen

  Op 17 mei jongstleden vond de gespreksavond over de toekomst van het recreatieterrein Slingeland plaats. Zo’n 120 inwoners uit Giessenlanden en Molenwaard kwamen naar de Multistee in Goudriaan om na te denken en te discussiëren over de toekomst van het gebied.
 • Gezond en gezellig (door Elisabeth van Leeuwen)

  Voor het tweede jaar op rij werd onlangs een avondvierdaagse georganiseerd in Giessenlanden door een aantal vrijwilligers. Kinderen van scholen uit Giessenburg, Noordeloos en Hoornaar deden mee, en de routes liepen dan ook door deze drie dorpen. Ook een van onze kinderen liep met veel enthousiasme mee.

 • Duurzaam slopen (door Teus van Houwelingen)

  Meerdere overheden zijn, vaak in samenwerking met elkaar, druk aan de slag met ‘duurzaamheid’. Dat is een containerbegrip, waarbij het de ene keer gaat over zonnepanelen en windmolens, en de andere keer over geluidsoverlast en fijnstof. Of biodiversiteit, drinkwater of bodemvervuiling. Vaak wordt de zogeheten Bruntlanddefinitie gebruikt: “Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen.”
 • Let op: datum arenadebat verplaatst naar 13 september

  Onlangs stond op de website een uitnodiging voor het eerste arenadebat over de omgevingsvisie op zaterdag 18 juni 2016. De interesse hiervoor is groot. Alleen is gebleken dat veel belangstellenden niet aanwezig kunnen zijn op die datum. Aangezien de gemeente het belangrijk vindt dat de discussie met zoveel mogelijk betrokkenen wordt gevoerd, kiezen wij ervoor het arenadebat te verplaatsen naar dinsdagavond 13 september as. Na de zomervakantie informeren wij u over verdere details. U bent dan van harte welkom!

 • Gespreksavonden meerwaarde fusie

  In de afgelopen weken konden inwoners van Giessenlanden en Molenwaard deelnemen aan een digitale raadpleging rond de centrale vraag “Levert een fusie tussen beide gemeenten een meerwaarde op voor bewoners, bedrijven en instellingen?” In totaal vulden 861 inwoners de enquête in. Deze digitale raadpleging onder inwoners is niet gehouden om een representatief beeld te krijgen van de mening van de inwoners van Molenwaard en Giessenlanden. De reacties van de respondenten worden benut voor de invulling van de gespreksavonden die in juni en juli plaatsvinden. De uitkomsten van de digitale raadpleging zijn te vinden op www.hetgesprekwaard.nl en als bijlage onderaan dit bericht.

 • Buurtbemiddeling Giessenlanden zoekt bemiddelaars

  In Giessenlanden wordt een project buurtbemiddeling opgestart door de gemeente en wooncorporatie KleurrijkWonen. Daarvoor zoeken we buurtbemiddelaars. Iets voor u?

 • Waar is het feestje?! (door Werner ten Kate)

  Hoewel het weer het nog niet altijd doet vermoeden is de zomer weer in aantocht. Een periode waarin diverse activiteiten in onze dorpen worden georganiseerd. De komende maanden staan onder andere de feestweek in Hoogblokland, de jaarmarkten in Noordeloos en Hoornaar en een kermis in Giessenburg op het programma. Ook het ‘Uitje Beton Dak’ op een unieke locatie in het 1032,5 jaar oude Arkel zal veel publiek trekken. En dan zijn er nog de sportevenementen, zoals de Wielerronde van Giessenburg, de Tractorpulling in Hoogblokland en nog vele andere evenementen en wedstrijden.
 • Kadernota 2017-2020: Mensen maken het dorp

  Het jaar 2017 zal voor Giessenlanden in het teken staan van ‘werk in uitvoering’. Dat staat in de Kadernota van de gemeente die het college van b en w op 31 mei presenteerde. Veel investeringen worden in 2017 concreet. De realisatie van die investeringen dragen bij aan een zelfbewuste en zelfredzame samenleving en aan het versterken van het ondernemers- en vestigingsklimaat. Maar in de eerste plaats zijn het de inwoners zelf die hun eigen dorp sterker maken. Door als gemeente en inwoners samen te werken aan ideeën die in de dorpen ontstaan, is er een hoger rendement. Het maakt van 1+1 minimaal 3.

 • Nieuwe naam gevraagd voor herontwikkeling Beton Dak te Arkel

  Wie bedenkt een mooie naam voor de organische herontwikkeling van het terrein Beton Dak te Arkel? Doe mee en maak kans op een dinerbon ter waarde van € 150!
 • 31 mei: thema-avond buitengebied

  De gemeente Giessenlanden startte onlangs met het ontwikkelen van een omgevingsvisie. Deze visie beschrijft de gewenste toekomst van de woon, werk en leefomgeving van onze dorpen en het buitengebied. De gemeente wil deze visie samen maken met inwoners, ondernemers en maat­schappelijke organisaties. Daarom organiseren we de komende tijd o.a. een aantal interactieve bijeenkomsten. De input daarvan gebruiken we om tot een nieuwe omgevingsvisie te komen.

  Op 31 mei vindt een thema-avond buitengebied plaats. Ondernemers en inwoners uit het buitengebied en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom! De bijeenkomst vindt plaats vanaf 19:30 uur in het gemeentehuis te Hoornaar.

 • Giessenlanden tekent voor dementievriendelijke gemeente bij start Alzheimertrefpunt

  Op donderdag 26 mei tekende wethouder Van Leeuwen een convenant met Alzheimer Nederland. Daarmee legt de gemeente Giessenlanden haar inzet voor een dementievriendelijke gemeente ook officieel vast. Dit deed de wethouder tijdens de eerste avond van het Alzheimertrefpunt Giessenlanden in Woonzorgcomplex De Zes Molens in Hoornaar.

 • Samenspel rondom de speeltuin (Harmen Akkerman)

  Misschien vraagt u zich wel eens af waarom iemand ervoor kiest om wethouder te zijn. Een enkele dag vraag ik mij dat ook af, maar meestal weet ik dat heel goed. Ik geef u een voorbeeld van iets waar ik heel blij van wordt.
 • Vlaginstructie Giessenlanden

  Voor de gemeente Giessenlanden wordt per 1 juli 2016 de volgende vlaginstructie gehanteerd:

 • Wijzigingen afvalinzameling rond feestdagen

  Woensdag 27 april (Koningsdag)

  De gft-containers die gewoonlijk op woensdag 27 april (Koningsdag) worden geleegd in Arkel, Giessenburg, Hoogblokland, Hoornaar, Noordeloos en Schelluinen worden nu geleegd op zaterdag 30 april. Zorg ervoor dat uw container voor 07.30 uur op de aanbiedplaats staat.

 • Reconstructie Peursumseweg Giessenburg

  Begin mei start de gemeente Giessenlanden met de vervanging van de riolering en het wegdek van de Peursumseweg in Giessenburg. Het werk wordt uitgevoerd in twee fases, waarbij de eerste fase grotendeels samenvalt met de vervanging van de Peursumsche Vlietbrug. Om verlenging van de hinder te voorkomen is gekozen voor deze gefaseerde en vervroegde uitvoering.
 • Gemeente ontwikkelt omgevingsvisie met samenleving

  De gemeente Giessenlanden is gestart met het ontwikkelen van een omgevingsvisie. Deze visie beschrijft de gewenste toekomst van de woon, werk en leefomgeving van onze dorpen en het buitengebied. Het gemeentebestuur wil deze visie samen maken met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.

 • Praat u mee over de meerwaarde van een fusie?

  Giessenlanden en Molenwaard onderzoeken de meerwaarde van een fusie tussen beide gemeenten. We vragen u hierover mee te denken. We zijn benieuwd naar uw beelden en verwachtingen bij een mogelijk samengaan. Welke kansen of zorgpunten ziet u?

 • Voorzieningen van en voor ons allemaal (Werner ten Kate)

  Afgelopen donderdag heeft de raad van Giessenlanden ingestemd met de plannen voor de avtiviteitenzone in Giessenburg en een MultiFunctioneelCentrum in Hoogblokland. Historische besluiten. Niet alleen vanwege de lange voorgeschiedenis van deze projecten, maar ook als het gaat om de benodigde investeringsbedragen.

 • Giessenlanden gaat voor schoon vervoer

  Op donderdag 24 maart overhandigde wethouder Akkerman de sleutels van het eerste schone voertuig aan medewerkers van de buitendienst. Deze milieuvriendelijke bedrijfsauto heeft een veel lagere CO2-uitstoot dan de huidige auto. De komende twee jaar worden op de gemeentewerf nog twee voertuigen aangeschaft die op Groengas (CNG) rijden.

 • Aangepast en verbeterd schetsplan ‘Groene wei’ Giessenburg

  Omnivera GWZ heeft aan de gemeente Giessenlanden, De Lange Wei en Syndion een aangepast en verbeterd schetsplan voorgelegd voor woonzorgproject ‘De Groene Wei’ in Giessenburg. De reden voor een aangepast voorstel was dat Omnivera GWZ een aantal knelpunten ziet ten aanzien van het oorspronkelijke plan, mede door de gewijzigde wetgeving voor de corporaties van medio 2015.
 • Steuntje in de rug (Harmen Akkerman)

  Gehoord in één van onze dorpen: "We hebben het zelf een hele tijd echt zwaar gehad. Gelukkig had ik toen mijn ouders, mijn schoonouders en een goede vriendin om op terug te vallen. Zij sprongen soms in, kookten of vingen de kinderen op. Ik weet dus wat het betekent om opgevangen te worden. En dat zou ik nu graag aan een ander willen bieden." Dit werd gezegd door een ouder van een steungezin. Vanaf 1 januari loopt in onze gemeente het project buurtgezinnen.nl. Daarbij wordt een gezin dat overbelast is of dreigt te raken, gekoppeld aan een gezin in de buurt dat ondersteuning wil geven. Dit steungezin wordt gevormd door ervaren ouders met een groot hart die graag wat willen doen voor een ander gezin.

 • Themabijeenkomst gemeenteraad

  Op donderdag 17 maart om 19.30 uur vindt in het gemeentehuis te Hoornaar een openbare themabijeenkomst van de gemeenteraad plaats. De avond staat in het teken van de omgevingswet, de omgevingsvisie en de woonvisie.

 • Trots (door Elisabeth van Leeuwen)

  Het was een mooi gezicht, vorige week donderdagochtend. In een niet al te ruim zaaltje in het gemeentehuis zaten zo’n tien ouderen (of mensen van iets bovengemiddelde leeftijd, zoals de voorzitter het zo mooi noemde), gewapend met laptops en Ipads. Het leek een waar netwerkcentrum.

 • Basisscholen doen mee aan E-waste race

  Van 7 maart tot en met 1 april doen 10 scholen in de regio mee aan de E-waste race. In Giessenlanden doen CBS School met de Bijbel uit Noordeloos en OBS Het Tweespan uit Schelluinen mee. De basisscholen nemen het tegen elkaar op om in vier weken zoveel mogelijk kapot klein elektronisch afval (ook wel e-waste genoemd) in te zamelen. U kunt uw elektronisch afval aanmelden op www.ewasterace.nl.

 • Alzheimertrefpunt van start in Giessenlanden

  ​Op 26 mei vindt in De Zes Molens de eerste bijeenkomst plaats van het Alzheimertrefpunt in Giessenlanden. Het trefpunt is opgezet in het kader van de inzet van Giessenlanden voor een dementievriendelijke gemeente. Het doel van de bijeenkomsten is ontmoeting voor mensen die aan dementie lijden en mensen in hun omgeving, zoals kinderen en mantelzorgers. De ontmoeting staat centraal, maar ook zal elke keer een bepaald onderwerp in relatie tot dementie worden behandeld.

 • Wonen in Giessenlanden (door Teus van Houwelingen)

  Om de zoveel tijd beraadt de gemeente zich op de vraag: hebben we voldoende woningen in de gemeente? Welke ontwikkeling verwachten we qua vraag en aanbod en past dat voldoende bij elkaar? Maar ook: hoe is ons winkelbestand, moeten we de bedrijventerreinen uitbreiden, zijn er voldoende wandel- en fietspaden? Binnenkort starten we met het opstellen van een nieuwe omgevingsvisie. Daarin wordt de stand van zaken beschreven, welke wensen en verwachtingen er zijn en in welke richting we de komende jaren moeten gaan sturen. Dat gaan we dus niet allemaal vanuit het gemeentehuis bedenken, maar we kloppen aan bij u, inwoner van Giessenlanden. We organiseren inloopavonden, en er wordt overlegd met dorpsraden en andere vertegenwoordigers. Giessenlanden is van de Giessenlanders en samen bepalen we waar de prioriteiten moeten liggen de komende jaren.

 • Junior raadsvergadering in gemeentehuis Hoornaar

  Op woensdag 10 februari vond een junior-raadsvergadering plaats in het gemeentehuis in Hoornaar. Leerlingen van de twee plusgroepen van Christelijke Basisschool De Hoeksteen in Giessenburg kwamen toen bijeen, zoals de gemeenteraad van Giessenlanden dat in het echt zou doen. Onder voorzitterschap van burgemeester Ten Kate vergaderden de jeugdige raadsleden over de openingstijden van de winkels.
 • Meerwaardeonderzoek Giessenlanden-Molenwaard: Het woord is nu aan u! (Werner ten Kate)

  In december en januari hebben de gemeenteraden van Molenwaard en Giessenlanden besloten om het derde en laatste deel van het meerwaarde-onderzoek uit te gaan voeren: het participatietraject. De eerste twee delen, een bureauonderzoek en de herindelingsscan van de provincie, zijn in het afgelopen jaar al uitgevoerd. En nu is het woord dus aan u.
 • Verstrekking uit de basisregistratie persoonsgegevens

  In de basisregistratie persoonsgegevens BRP (tot 06-01-2014 was dit de GBA) zijn persoonsgegevens opgenomen van iedereen die in de gemeente Giessenlanden woont. Het gaat om uw adresgegevens, gegevens over een eventueel huwelijk of geregistreerd partnerschap, uw nationaliteit, ouders en kinderen. Uw gegevens worden vaak automatisch verstrekt aan overheidsinstellingen en enkele bijzondere maatschappelijke instellingen, zoals pensioenfondsen, voorzover dat noodzakelijk is voor hun wettelijke taken.

 • Proefproject 'Buurtgezinnen.nl’

  Giessenlandse gezinnen die behoefte hebben aan een steuntje in de rug, kunnen vanaf nu een beroep doen op Buurtgezinnen.nl. Deze onafhankelijke stichting koppelt gezinnen die wel wat hulp kunnen gebruiken aan gezinnen in de buurt die ondersteuning willen geven. Het gaat om een proefproject in 10 gemeenten in Nederland, waaronder de gemeente Giessenlanden.

 • Website Giessenlanden vernieuwd

  Op dinsdag 19 januari presenteerde burgemeester Ten Kate de vernieuwde website van de gemeente. Op www.giessenlanden.nl springt vanaf heden de door bezoekers meest gezochte informatie direct in het oog.

 • Hoe houden we in de toekomst droge voeten?

  Nederland is sinds de bouw van de Deltawerken de best beveiligde delta ter wereld. Daarnaast zijn de afgelopen decennia de dijken rond de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden versterkt. Daarmee zijn we op dit moment goed beschermd tegen hoog water. Tot zover goed nieuws. Maar het is niet vanzelfsprekend dat dit zo blijft. Het klimaat verandert, de zeespiegel stijgt, de bodem daalt en de grote rivieren krijgen meer water te verwerken. Hierdoor blijft het nodig om de dijken te versterken. Ook de gemeente Giessenlanden is kwetsbaar bij overstromingen. Daarom spannen we ons samen met vele andere partijen in om ook in de toekomst droge voeten te houden. Maar weet u zelf wat de gevolgen van een overstroming kunnen zijn en welke voorzorgsmaatregelen u kunt treffen?

 • Nieuwjaarstoespraak burgemeester Ten Kate

  Op woensdag 6 januari jl. vond de nieuwjaarsontmoeting van de gemeente Giessenlanden plaats. Dit jaar in Noordeloos. Hier kunt u de nieuwjaarstoespraak van de burgemeester lezen en de bijbehorende video bekijken.

Archief