Nieuws

Gemeente Giessenlanden publiceert elke week een gemeentepagina in 'het Kontakt' editie Albasserwaard

 • Raadsvergadering donderdagavond live te volgen

  Via deze pagina kunt u donderdag vanaf 19:30 de raadsvergadering live volgen (audio). De agenda vindt u hier.

 • Nieuws Molenlanden op site Kontakt

  Vanaf 1 november is op de website van Het Kontakt ook het nieuws van de gemeenten Giessenlanden en Molenwaard te vinden. We maken zo gebruik van dit digitale platform om inwoners nog beter te kunnen bereiken. De nieuwsberichten vindt u voortaan hier: www.hetkontakt.nl/regio/molenlanden.
   

 • Gemeenteraadsverkiezing 21 november

  Op 21 november 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen voor de nieuwe gemeente Molenlanden.

 • Zekerheid over uitkeringsverstrekking aan inwoners van Vijfheerenlanden

  Het Algemeen Bestuur van Avres heeft aangegeven dat de verstrekking van uitkeringen aan de inwoners van de aanstaande gemeente Vijfheerenlanden (voorheen inwoners van de gemeenten Leerdam en Zederik) vanaf 1 januari 2019 gegarandeerd is. Dat is afgesproken op dinsdag 9 oktober jl. met de burgemeesters van Gorinchem, Molenwaard, Giessenlanden, Zederik, Leerdam, Vianen en de portefeuille houders van de fusiegemeenten Zederik, Leerdam en Vianen.

 • Vanaf 1 september één integrale crisisdienst ZHZ

  Vanaf 1 september worden de crisisdiensten van Veilig Thuis (0 tot 18-jarigen) en Vivenz (18+) samengevoegd tot één integrale crisisdienst voor de gehele regio Zuid-Holland Zuid. Deze dienst is 24/7 bereikbaar via het nieuwe nummer 0800 – 1471. Inwoners, politie, huisartsen en andere organisaties kunnen nu via één nummer de crisisdienst bereiken.

 • Contactgroep voor mantelzorgers die zorgen voor iemand met een psychische kwetsbaarheid

  Zorgt u voor iemand met een psychische kwetsbaarheid? Bijvoorbeeld een kind, partner of familielid met autisme of met een depressie? Dan komt u voor situaties te staan die mensen in uw omgeving niet altijd begrijpen. Heeft u er behoefte aan om dit te delen met mensen die ook dit soort situaties meemaken of hebben meegemaakt?

 • Alzheimertrefpunt 27 september

  Op donderdag 27 september is er weer een Alzheimertrefpunt in Giessenlanden. Van 19.30 uur tot 21.30 uur bent u van harte welkom in de Bredero’s Hof in Giessenburg. Het thema deze avond is ‘Pastoraat en dementie’. De toegang is gratis.

 • Cursus De Zorg de Baas

  Zorgt u langdurig en intensief voor een naaste? Dan is de cursus De Zorg de Baas er voor u. Tijdens de cursus staat u als mantelzorger centraal. Zorgen voor iemand kan veel van u vragen. Misschien maakt u zich ongerust over hoe het in de toekomst moet. In deze cursus krijgt u handvatten en informatie uitgereikt en gaan we met elkaar in gesprek over grenzen in het zorgen.

 • Inloopochtenden niet-aangeboren hersenletsel

  Stichting Hersenletsel.nl Zuid-Holland organiseert vanaf september NAH-inloopochtenden in Oud-Alblas en in Giessenburg. Getroffenen door niet-aangeboren hersenletsel, hun naasten en belangstellenden zijn dan van harte welkom. De inloopochtenden worden mogelijk gemaakt door subsidie van de gemeenten Molenwaard en Giessenlanden.

 • Inloopbijeenkomst CPO’s Noordeloos

  In Noordeloos worden momenteel 2 plannen in CPO-verband ontwikkeld. Eén voor de vertreklocatie van het Dorpshuis aan de Veder van Hobokenstraat en één voor de vertreklocatie van de School met de Bijbel aan de Singel.

 • Aanvullende (tijdelijke) maatregelen Harpstraat en Plein 983 in Arkel

  Op donderdag 7 juni hield de gemeente een bewonersavond over de nieuw gerealiseerde inrichting van Plein 983 en de huidige verkeerssituatie in de Harpstraat.

 • In gesprek over Slingelandse Plassen

  Sinds 1 maart zijn de gemeenten Molenwaard en Giessenlanden samen eigenaar van de Slingelandse Plassen. Het beheer van het gebied ligt nu nog bij Staatsbosbeheer, maar vanaf 2019 gaat de nieuw gevormde gemeente Molenlanden het gebied zelf beheren. Daarvoor zijn de gemeente Giessenlanden en Molenwaard bezig een beheer- en onderhoudsplan op te stellen.

 • Nieuwe opening in aanpak droneoverlast Werelderfgoed Kinderdijk

  Het ministerie van Infrastructuur en Milieu gaat onderzoeken of de huidige regelgeving rondom het gebruik van drones aangepast kan worden. Dit is de uitkomst van het gesprek dat de gemeenten Molenwaard en Giessenlanden hadden geïnitieerd.

 • Puntjes op de i voor Plein 983

  Na oplevering van het Plein 983 heeft de gemeente Giessenlanden diverse positieve reacties, maar ook kritische opmerkingen ontvangen. Drie meldingen van letsel zorgden er voor dat de gemeente nog alerter naar de  situatie is gaan kijken. De gemeente heeft naar aanleiding van de opmerkingen enkele maatregelen getroffen. Daarnaast wil zij het gesprek aangaan met enkele belanghebbenden, om te kijken of er nog iets voor de voetgangers kan worden verbeterd.

 • Acht koninklijke onderscheidingen in Giessenlanden

  Op donderdag 26 april reikte burgemeester Werner ten Kate acht Koninklijke onderscheidingen uit. De inwoners werden allen onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje Nassau. De gedecoreerden uit Giessenlanden in 2018 zijn (op de groepsfoto van links naar rechts): Gijs Moerings, Adriaan Roest, Hans Koppen, Bert Heijkoop, (burgemeester Werner ten Kate), Mevrouw en de heer Heijkoop, Bert Pesselse en Maarten Schep.

 • Tweede Kamer stemt in met samenvoeging Giessenlanden en Molenwaard

  Op dinsdagmiddag 24 april heeft de Tweede Kamer ingestemd met de samenvoeging van Giessenlanden en Molenwaard per 1 januari 2019. Het wetsvoorstel werd aangenomen met een ruime meerderheid. Het wetsvoorstel wordt naar verwachting voor de zomer behandeld in de Eerste Kamer.

 • Ondernemersavond zzp & MKB op dinsdag 15 mei

  Is uw onderneming al klaar voor de AVG? Wilt u checken of u op de juiste weg zit of heeft u nog geen idee waar te beginnen? Kom dan naar deze ondernemersavond voor zzp’ers en bedrijven uit het MKB in Molenwaard en Giessenlanden.

 • Rinette Reynvaan-Jansen waarnemend burgemeester Giessenlanden

  Commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit, benoemt met ingang van 7 mei 2018 mevrouw R.E.C. (Rinette) Reynvaan-Jansen tot waarnemend burgemeester van de gemeente Giessenlanden.

 • Op weg naar een duurzaam Molenlanden

  Giessenlanden en Molenwaard gaan samen actief aan de slag met duurzaamheid. Op woensdag 11 april 2018 stemden de gemeenteraden in met een gezamenlijk uitvoeringsprogramma. Samen zetten de gemeenten in op het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Dit is nodig om de kernen klaar te maken om van het aardgas af te gaan. Een aantal acties wordt al direct uitgevoerd: nieuwbouw zonder aardgasaansluiting, uitbreiding duurzaamheidslening en beleidskaders voor zonnevelden.

 • Oproep: wij zoeken creatieve ideeën!

  De nieuwe gemeente Molenlanden heeft een huisstijl nodig. Voordat we de huisstijl gaan ontwerpen, willen we graag een inspiratiebord maken. Maar wat moet er op ons inspiratiebord komen? Dat vragen we aan u!

 • Inloopavond 2e Ontsluitingsweg Arkel

  Op donderdag 22 februari organiseert de gemeente een inloopavond over de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de 2e Ontsluitingsweg tussen het Hoefpad en de Schoolstraat in Arkel. Wij nodigen u van harte uit om tussen 19:30 uur en 21:00 uur aanwezig te zijn in MFC De Lingehof, Harpstraat 11 in Arkel.

 • Breedplaatvloeren

  De Rijksoverheid heeft, naar aanleiding van het onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) naar de oorzaak van het incident met de parkeergarage in Eindhoven, de gemeenten als toezichthouder gevraagd de panden te laten controleren op aanwezigheid van bubbledeck en andere breedplaatvloeren.

 • Hoe gastvrij zijn Giessenlanden en Molenwaard?

  Wanneer er gesproken wordt over 'op weg naar Molenlanden', komen vooral de kernwaarden eigenheid en authenticiteit vaak terug. In de loop van 2017 werd duidelijk dat er nog een belangrijk aspect naar voren zou moeten komen: gastvrijheid. Maar hoe gastvrij zijn Molenwaard en Giessenlanden eigenlijk? Met die vraag is het team van Op weg naar Molenlanden op pad gegaan in de kernen.

 • Tevreden of toch niet? (door Werner ten Kate)

  Vorige week publiceerde het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) het rapport ‘De Sociale staat van Nederland’. In dit rapport worden een aantal opvallende conclusies gepresenteerd over hoe Nederlanders over zichzelf en hun omgeving denken. Daarbij worden de uitkomsten vergeleken met die van 25 jaar geleden.

 • Er zit muziek in

  Mensen die mij een beetje kennen weten dat ik een groot liefhebber ben van muziek en ook zelf graag muziek maak. Zo probeer ik - helaas lukt dat niet altijd – aan het begin van de dag een kwartiertje vrij te maken om even piano te spelen. Even een moment van rust voordat de dagelijkse beslommeringen weer gaan beginnen. Heerlijk!

 • Plein 983 

  Aannemer De Kuiper Infrabouw start maandag 4 december met de reconstructie van het Plein 983 in Arkel. Er wordt begonnen met fase 1 in de Harpstraat met de aanleg van de nieuwe parkeervakken. Daarnaast gaat waterleidingbedrijf Oasen een gedeelte waterleiding vervangen. In latere fasen wordt het grootste deel van het waterbergingspakket aangelegd.

 • ‘Handreiking’ PFOA mogelijk in grond

  In een gebied rond Dordrecht zit mogelijk PFOA en GenX in grond en grondwater. Er is deze zomer een aantal metingen gedaan waarbij deze stoffen zijn aangetroffen. De gemeten waarden liggen ruim onder de risicogrenzen voor de functie wonen met (moes)tuin. De aangetroffen verontreiniging vormt geen risico voor de gezondheid, maar heeft wel gevolgen voor (bouw)projecten in het gebied.

 • Onze wijkagenten (door Werner ten Kate)

  Vorige week zag u ze op de foto staan in de media: het (deels nieuwe) team van wijkagenten voor de gemeenten Giessenlanden en Molenwaard. Voor Giessenlanden blijft Ton Gruiters een bekend gezicht als wijkagent. Hij wordt met ingang van 1 oktober vergezeld door Sjaak Pellikaan. Sjaak is binnen onze gemeente in het verleden actief geweest als wijkagent en dus ook zeker geen onbekende. Samen zijn ze het eerste aanspreekpunt voor de politie binnen onze gemeente, waarbij ze als team opereren en in alle dorpen in Giessenlanden te vinden zullen zijn.

 • Nieuw team wijkagenten al aan de slag voor Molenlanden

  De gemeenten Giessenlanden en Molenwaard vormen op 1 januari 2019 samen de nieuwe gemeente Molenlanden. Het nieuwe team wijkagenten van beide gemeenten is al voorbereid op de herindeling: sinds 1 oktober werkt het team samen voor het hele gebied van de toekomstige gemeente Molenlanden.
 • Het Nieuwe Wonen

  We zijn gestart met een nieuwe campagne: Het Nieuwe Wonen. De komende maanden ontvangen 500 woningbezitters in Arkel en Giessenburg een uitnodiging voor een gratis adviesgesprek met een wooncoach van Het Nieuwe Wonen.

 • Meer woningbouw in Giessenlanden (door Jan de Groot)

  Wekelijks ontvangt het college diverse aanvragen voor bouwplannen. Toch zou ik graag nog meer ontwikkelingen zien ontstaan. De gemeente heeft vorig jaar het beleid vastgesteld, waarin zij meer initiatieven wil overlaten aan de samenleving. Als gemeente faciliteren we meer en meer, en nemen we minder zelf het initiatief. Dus we kijken uit naar particuliere initiatieven. Ik roep u daarom op zich met plannen bij ons bekend te maken. Er is zeker nog ruimte voor nieuwe initiatieven.

 • Verstrekking uit de wet basisregistratie persoonsgegevens

  In de basisregistratie persoonsgegevens BRP (tot 06-01-2014 was dit de GBA) zijn persoonsgegevens opgenomen van iedereen die in de gemeente Giessenlanden woont. Het gaat om uw adresgegevens, gegevens over een eventueel huwelijk of geregistreerd partnerschap, uw nationaliteit, ouders en kinderen. Uw gegevens worden vaak automatisch verstrekt aan overheidsinstellingen en enkele bijzondere maatschappelijke instellingen, zoals pensioenfondsen, voor zover dat noodzakelijk is voor hun wettelijke taken.

 • Gemeente treedt stevig op bij hennepteelt (door Werner ten Kate)

  Met enige regelmaat kunnen we in de krant lezen dat er ergens brand is uitgebroken en politie en brandweer het sterke vermoeden hebben dat de oorzaak van de brand te maken heeft met een hennepkwekerij die in het betreffende pand is aangetroffen. Soms kan dat worden bewezen, soms ook niet. Zeker is echter dat het verbouwen van hennep niet alleen illegaal is maar ook uiterst brandgevaarlijke situaties met zich mee brengt.

 • Gemeenteraadslid, iets voor u?

  Altijd al een kijkje achter de schermen willen nemen? Of politieke ambities in de nieuwe gemeente? Maak kennis met raadsleden. Neem deel aan een vergadering als voorzitter, wethouder of raadslid en kom er achter wat de gemeenteraad doet. Is dat ook iets voor mij of juist niet?

 • Provincie positief over fusie Giessenlanden en Molenwaard

  Het door de raden vastgestelde herindelingsadvies Giessenlanden en Molenwaard wordt door de provincie Zuid-Holland met een positieve zienswijze aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aangeboden. Dit heeft de provincie per brief aan beide gemeenten laten weten.

 • Domino: financiële ondersteuning voor mooie plannen

  In de gemeente Giessenlanden wonen veel mensen die zich inspannen voor mensen die (tijdelijk) een steuntje in de rug nodig hebben op het gebied van zorg en welzijn. Dat helpen gebeurt op heel veel verschillende manieren die vaak het gevolg zijn van een goed idee. Goede ideeën hebben echter vaak iets weg van een dominospel: er is een tik tegen de eerste steen nodig om de zaak in beweging te krijgen. Herkent u dit? Loopt u al even rond met een mooi plan, maar bent u er nog niet in geslaagd de zaak in beweging te krijgen? In dat geval kunnen wij u helpen.

 • Besluit herindelingsadvies op 16 mei

  Op dinsdag 16 mei behandelden de gemeenteraden van Giessenlanden en Molenwaard het herindelingsadvies, inclusief de zienswijzennota.  De stukken zijn te vinden op: www.opwegnaarmolenlanden.nl.

 • Nieuw voorstel toekomst Slingelandse Plassen

  De colleges van Giessenlanden en Molenwaard stellen aan hun gemeenteraden voor de Slingelandse Plassen aan te kopen voor het symbolisch bedrag van € 1,- en een passende partij te zoeken voor het beheer van het terrein. Dat is de kern van het voorstel waarover beide gemeenteraden op 23 mei 2017 een besluit nemen.
 • Buurtbemiddeling bemiddelt bij burenoverlast

  Het is eindelijk weer lente en dat betekent voor veel mensen dat er weer volop genoten kan worden van het mooie weer. De deuren en ramen gaan open en we gaan lekker in de tuin of op het balkon genieten. U houdt misschien van een muziekje op de achtergrond en de buren juist van een avondje barbecueën. Ook de kinderen spelen lekker in de tuin en hun plezier is een paar huizen verderop al te horen. Heerlijk toch…?
 • Giessenlanden vraagt minister overlast A15 en Betuweroute te onderzoeken

  De gemeente Giessenlanden heeft minister Schultz van Infrastructuur en Milieu per brief gevraagd om onderzoek te doen naar toenemende geluidsoverlast van de A15 en Betuweroute en waar nodig maatregelen te nemen. Dit is mede namens de gemeenten Hardinxveld-Giessendam, Gorinchem, Molenwaard. Ook de provincie Zuid-Holland ondersteunt dit verzoek.
 • Herindelingsontwerp ter inzage

  Op maandag 30 januari 2017 hebben de gemeenteraden van Giessenlanden en Molenwaard het herindelingsontwerp vastgesteld. Dit herindelingsontwerp maakt deel uit van het proces om te komen tot een fusie van deze gemeenten per 1 januari 2019. De interactieve pdf met als titel ‘Op weg naar Alblasserwaard’ is te vinden op: www.opwegnaaralblasserwaard.nl.

 • Regio AV investeert in smartphonevrij fietsen voor middelbare scholieren

  In september 2016 startte de landelijke verkeerscampagne over het smartphonevrij fietsen. In de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (hierna AV) werden leerlingen van het voortgezet onderwijs (12-18 jaar) gestimuleerd de aandacht meer bij het verkeer te houden en 'smartphonevrij' te fietsen.
 • Ervaringsdeskundige in de Jeugdhulp? Wij zijn op zoek naar jou!

  Wil jij met gemeenten in gesprek over jouw ervaringen met Jeugdhulp? Vind je het interessant om de ervaringen van andere ouders en jongeren/ kinderen op te halen en hierover in gesprek te gaan met gemeenten? Lees dan vooral verder!

 • Veilige buurt door digitale buurtpreventie

  In Nederland maken steeds meer burgers gebruik van digitale buurtpreventie om hun buurt veiliger te maken. Ook in Giessenlanden zijn al verschillende appgroepen voor buurtpreventie actief. De gemeente is hier blij mee en stimuleert het gebruik van digitale preventiemiddelen. Graag informeren we u over de mogelijkheden voor deelname en het plaatsen van bordjes.

 • Op weg naar Alblasserwaard

  Op dinsdag 16 mei behandelden de gemeenteraden van Giessenlanden en Molenwaard het herindelingsadvies, inclusief de zienswijzennota. De stukken zijn te vinden op: www.opwegnaaralblasserwaard.nl.

 • College b en w Giessenlanden: MFA Schelluinen kansrijk maar wel eerst verder uitwerken

  De realisatie van een MultiFunctionele Accommodatie (MFA) in Schelluinen is kansrijk maar moet op een aantal thema’s verder worden uitgewerkt. Dat is de conclusie van het college van b en w naar aanleiding van het haalbaarheidsonderzoek dat in de afgelopen periode is uitgevoerd. De druk bezochte informatiebijeenkomst voor het dorp en onderzoeksdeelname van onder andere de school, kinderopvang en verenigingen, laten zien dat er draagvlak is. Maar het is bijvoorbeeld nog niet geheel duidelijk hoe de toekomstige exploitatie eruit gaat zien. Om een weloverwogen keuze te kunnen maken, stelt het college daarom aan de gemeenteraad voor om een aantal thema’s eerst verder uit te diepen.
 • Prestatieafspraken woonvisie 2017 – 2020

  Afgelopen december ondertekenden de gemeente Giessenlanden, Huurdersraad Giessenlanden en KleurrijkWonen prestatieafspraken op het gebied van wonen. De prestatieafspraken zijn het resultaat van een goede samenwerking tussen de drie partijen. De Woonvisie van de gemeente ‘Buitengewoon Wonen in Giessenlanden’ vormde de basis. Deze visie heeft als doel te zorgen voor een passend woningaanbod in een deze aantrekkelijke gemeente, voor nu en voor in de toekomst.

 • Aanpassing eigen bijdrage Wmo

  Sinds de invoering van de Wmo in 2015 is de eigen bijdrage voor maatwerkvoorzieningen voor een grote groep inwoners fors gestegen. De bijdrage is het bedrag dat iemand per periode van vier weken betaalt. Op basis van een landelijk onderzoek door de Nationale Ombudsman en signalen van cliënten en onze adviesorganen besloot gemeente Giessenlanden het eigen bijdrage beleid aan te willen passen.

 • Gemeente Giessenlanden en Omnivera GWZ stoppen in overleg samenwerking Groene Wei Giessenburg

  De gemeente Giessenlanden en Omnivera GWZ hebben gezamenlijk besloten de samenwerking voor de ontwikkeling van het project De Groene Wei in Giessenburg te beëindigen. Dat is de uitkomst van de gesprekken die beide partijen in de afgelopen weken met elkaar hebben gevoerd.
 • ‘De dorpen staan centraal, ook na 2018!’

  Het is een goede gewoonte om in december terug te blikken op het afgelopen jaar en vooruit te kijken. Via deze column maak ik graag gebruik van die gelegenheid.
 • Dienst Gezondheid & Jeugd

  De Dienst Gezondheid & Jeugd zet zich in voor het bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid van inwoners van de regio Zuid-Holland Zuid. Deze dienst werkt nauw samen met vele (semi-)publieke instanties die zich richten op de domeinen jeugd, onderwijs, maatschappelijke zorg en publieke gezondheid.

 • Nieuwe vorm recreatieparken Giessenburg stap dichterbij

  In december neemt de gemeenteraad een besluit over de toekomstvisie voor de recreatieparken De Giessenburg en De Bilderhof in Giessenburg. Het voorstel van het college aan de raad is om de recreatieparken om te vormen naar buurtschappen. Met relatief beperkte ingrepen kan dan worden voldaan aan de eisen die gelden voor een permanente woonfunctie. Daarbij blijft het kleinschalige parkachtige karakter bestaan. 

 • Groen licht gemeenteraden voor herindeling Giessenlanden en Molenwaard

  Op dinsdagavond 22 november gaven de gemeenteraden van Giessenlanden en Molenwaard groen licht voor een herindeling tussen beide gemeenten. Dit betekent de start van de vorming van een nieuwe gemeente waarin de diversiteit van de kernen, initiatieven uit de samenleving en innovatieve dienstverlening centraal blijven staan. Een krachtige plattelandsgemeente in een regio in ontwikkeling.
 • Energie besparen doe je nu

  De winter staat weer voor de deur. Met ijsbloemen op de ramen, erwtensoep, gladde wegen, vroeg donker en laat licht. De molentocht schaatsen en vetbollen ophangen voor de vogeltjes. Daarbij graag een prachtige witte Kerst. Knus bij elkaar zitten, terwijl het buiten ijzig koud en aardedonker is. Waar binnen de kachel snort en de gasrekening oploopt. Ja, dat ook.
 • Veilige buurt

  Woont of werkt u in de gemeente Giessenlanden? Dan zijn Ton Gruiters, Jilles Goedknegt en Anne Bron de wijkagenten. Namens de politie zijn zij het eerste aanspreekpunt voor u. Samen met collega`s van het basisteam Alblasserwaard / Vijfheerenlanden leveren zij een bijdrage aan de veiligheid en leefbaarheid in het gebied.
 • Wmo- en jeugdzorgbudget

  De meeste gemeenten in Nederland hebben in 2015 geld overgehouden van het rijksbudget voor maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg. Zo ook in de gemeente Giessenlanden, waar ongeveer €990.000,- minder is uitgegeven dan het verkregen Wmo- en jeugdzorgbudget.

 • Colleges Giessenlanden en Molenwaard doen voorstel aan raden over toekomst Slingelandse Plassen

  De colleges van Giessenlanden en Molenwaard stellen aan de gemeenteraden voor om de Slingelandse plassen niet aan te kopen. Dat is de kern van het voorstel waarover beide gemeenteraden in december 2016 een besluit nemen. De colleges zijn van mening dat het beheer van een recreatieterrein niet behoort tot de kerntaken van de gemeenten. De provincie kan het beheer beter overlaten aan een professionele partij, binnen de kaders die de gemeenten stellen.

 • Gescheiden aanbieden van plastic blijft zinvol

  Diverse media hebben afgelopen week kritische berichten geuit over de recycling van plastic verpakkingen. Gesteld is dat het merendeel van het gescheiden ingezamelde plastic niet wordt gerecycled. Nederland haalde in 2014 echter een officieel gerapporteerd recyclingpercentage van 50% en doet het daarmee juist erg goed ten opzichte van ons omringende Europese landen. Er is dus zeker geen reden om te stoppen met het gescheiden aanbieden en inzamelen van plastic verpakkingen. Waardlanden gaat er juist mee door om zo het recyclingpercentage verder te verhogen en bij te blijven dragen aan een circulaire economie en een beter milieu.
 • Begroting 2017-2020: Extra geld voor duurzaamheid en verkeersveiligheid

  De begroting 2017-2020 van de gemeente Giessenlanden heeft de titel ‘Duurzaam sterk’. Met duurzaam wordt verwezen naar de toekomstbestendige investeringen die worden gedaan om de eigenheid en diversiteit van de dorpen te behouden. Maar ook duurzaamheid in de betekenis van milieubescherming en energiebesparing staan in Giessenlanden hoog op de agenda. In de begroting is 400.000 euro opgenomen om initiatieven rond het schoner en energiezuiniger maken van de gemeente te kunnen oppakken en uitvoeren. Verder wordt aan de gemeenteraad gevraagd om een extra budget van 100.000 euro voor verkeersveiligheid. Het college verwacht een sluitende begroting tot en met 2023.
 • Deel uw ervaringen met Wmo-platform

  Het Wmo-platform Giessenlanden adviseert het College van Burgemeester & Wethouders over zaken die gaan over ouderen, jongeren en inwoners met een beperking. In dit platform zitten inwoners uit de gemeente die hier ervaring mee hebben. Om goed advies te kunnen geven, hoort het Wmo-platform graag uw ervaring op gebied van de Wmo: bent u netjes geholpen toen u belde of mailde? Heeft men zich aan de afspraken gehouden die u met hen maakte? Of zijn er andere dingen op dit gebied die u wilt delen?

 • Giessenlanden past onderdelen beleid huishoudelijke ondersteuning aan

  De Centrale Raad van Beroep (CRvB) deed in mei een uitspraak over de huishoudelijke ondersteuning (HO) die wordt verstrekt vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeente Giessenlanden concludeert dat haar werkwijze voor een groot deel passend is binnen de uitspraak. Echter een aantal onderdelen in het beleid vraagt om aanpassing. Dit heeft voor cliënten geen nadelige gevolgen.

 • Pilot Last onder dwangsom: elk kind heeft recht op onderwijs

  Elk kind dat in Nederland woont, heeft recht op onderwijs. Kinderen zijn vanaf hun 5e tot 18e verjaardag leerplichtig, tenzij ze al een havo-, vwo- of mbo2-diploma hebben gehaald. Ouders/verzorgers zijn verplicht om hun leerplichtige kind in te schrijven op een school en zijn er verantwoordelijk voor dat hun kind ook naar school toe gaat. Zij mogen hun kind niet thuis houden van school zonder geldige reden of toestemming van de schoolleiding en/of leerplichtambtenaar.
 • Giessenlanden gaat voor schoon vervoer

  De gemeente Giessenlanden neemt de eerste 100% elektrische auto (Renault Kangoo Zero Emission) in gebruik. Vanaf nu kunnen de bodes en de binnendienstmedewerkers elektrisch rijden. Zo kunnen zij een kleine 10.000 kilometer per jaar duurzaam afleggen. Zij namen uit handen van wethouder Teus van Houwelingen de sleutel in ontvangst.

 • Regionaal Energieloket: voor al uw vragen rondom energie besparen en duurzaam wonen

  Het Regionaal Energieloket helpt u als woningeigenaar in de gemeente Giessenlanden met al uw vragen rondom energie besparen en duurzaam wonen. Op het energieloket ziet u met de HuisScan snel welke duurzame maatregelen het meest geschikt zijn voor uw woning.

 • Hulp bij burenoverlast? Buurtbemiddeling vanaf nu ook in Giessenlanden!

  Vanaf september 2016 is in de gemeente Giessenlanden het project Buurtbemiddeling gestart. Een nieuwe kans. De meeste mensen wonen prettig naast elkaar. Maar soms gaat er iets mis en bezorgen buren elkaar overlast. Overlast of burenruzies kunnen de sfeer in een straat of buurt negatief beïnvloeden. Buurtbemiddeling kan hier een oplossing bieden.

 • Nieuwe landelijke subsidieregeling voor woningisolatie

  Goed nieuws voor huiseigenaren! Het Rijk heeft ruim 60 miljoen subsidie beschikbaar gemaakt voor huiseigenaren die energiebesparende maatregelen in huis doorvoeren. De subsidieregeling bestaat uit 3 pakketten: het ‘Basispakket’, het ‘Pluspakket’ en het ‘Zeer energiezuinig pakket’. U komt voor het ‘Basispakket’ in aanmerking als u minimaal twee energiebesparende maatregelen realiseert in uw huis. Hiermee bespaart u gemiddeld zo’n 20 procent op de kosten van woningisolatie.
 • Subsidie aan SKA voor kinderopvang Noordeloos stopt in 2018

  De gemeente Giessenlanden stopt in de tweede helft van 2018 de subsidie aan Stichting Kindercentra Alblasserwaard (SKA) voor haar activiteiten in Noordeloos. Kindercentrum Bobbi, de andere in Noordeloos actieve kinderopvangorganisatie, gaat vanaf dat moment de kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en VVE vanuit het nieuw te bouwen multifunctioneel centrum ‘het Noorderhuis’ verzorgen.
 • Gespreksavonden meerwaarde fusie

  In de afgelopen weken konden inwoners van Giessenlanden en Molenwaard deelnemen aan een digitale raadpleging rond de centrale vraag “Levert een fusie tussen beide gemeenten een meerwaarde op voor bewoners, bedrijven en instellingen?” In totaal vulden 861 inwoners de enquête in. Deze digitale raadpleging onder inwoners is niet gehouden om een representatief beeld te krijgen van de mening van de inwoners van Molenwaard en Giessenlanden. De reacties van de respondenten worden benut voor de invulling van de gespreksavonden die in juni en juli plaatsvinden. De uitkomsten van de digitale raadpleging zijn te vinden op www.hetgesprekwaard.nl en als bijlage onderaan dit bericht.

 • Buurtbemiddeling Giessenlanden zoekt bemiddelaars

  In Giessenlanden wordt een project buurtbemiddeling opgestart door de gemeente en wooncorporatie KleurrijkWonen. Daarvoor zoeken we buurtbemiddelaars. Iets voor u?

 • Kadernota 2017-2020: Mensen maken het dorp

  Het jaar 2017 zal voor Giessenlanden in het teken staan van ‘werk in uitvoering’. Dat staat in de Kadernota van de gemeente die het college van b en w op 31 mei presenteerde. Veel investeringen worden in 2017 concreet. De realisatie van die investeringen dragen bij aan een zelfbewuste en zelfredzame samenleving en aan het versterken van het ondernemers- en vestigingsklimaat. Maar in de eerste plaats zijn het de inwoners zelf die hun eigen dorp sterker maken. Door als gemeente en inwoners samen te werken aan ideeën die in de dorpen ontstaan, is er een hoger rendement. Het maakt van 1+1 minimaal 3.

 • Giessenlanden tekent voor dementievriendelijke gemeente bij start Alzheimertrefpunt

  Op donderdag 26 mei tekende wethouder Van Leeuwen een convenant met Alzheimer Nederland. Daarmee legt de gemeente Giessenlanden haar inzet voor een dementievriendelijke gemeente ook officieel vast. Dit deed de wethouder tijdens de eerste avond van het Alzheimertrefpunt Giessenlanden in Woonzorgcomplex De Zes Molens in Hoornaar.

 • Vlaginstructie Giessenlanden

  Voor de gemeente Giessenlanden wordt per 1 juli 2016 de volgende vlaginstructie gehanteerd:

 • Reconstructie Peursumseweg Giessenburg

  Begin mei start de gemeente Giessenlanden met de vervanging van de riolering en het wegdek van de Peursumseweg in Giessenburg. Het werk wordt uitgevoerd in twee fases, waarbij de eerste fase grotendeels samenvalt met de vervanging van de Peursumsche Vlietbrug. Om verlenging van de hinder te voorkomen is gekozen voor deze gefaseerde en vervroegde uitvoering.
 • Gemeente ontwikkelt omgevingsvisie met samenleving

  De gemeente Giessenlanden is gestart met het ontwikkelen van een omgevingsvisie. Deze visie beschrijft de gewenste toekomst van de woon, werk en leefomgeving van onze dorpen en het buitengebied. Het gemeentebestuur wil deze visie samen maken met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.

 • Verstrekking uit de basisregistratie persoonsgegevens

  In de basisregistratie persoonsgegevens BRP (tot 06-01-2014 was dit de GBA) zijn persoonsgegevens opgenomen van iedereen die in de gemeente Giessenlanden woont. Het gaat om uw adresgegevens, gegevens over een eventueel huwelijk of geregistreerd partnerschap, uw nationaliteit, ouders en kinderen. Uw gegevens worden vaak automatisch verstrekt aan overheidsinstellingen en enkele bijzondere maatschappelijke instellingen, zoals pensioenfondsen, voorzover dat noodzakelijk is voor hun wettelijke taken.

 • Proefproject 'Buurtgezinnen.nl’

  Giessenlandse gezinnen die behoefte hebben aan een steuntje in de rug, kunnen vanaf nu een beroep doen op Buurtgezinnen.nl. Deze onafhankelijke stichting koppelt gezinnen die wel wat hulp kunnen gebruiken aan gezinnen in de buurt die ondersteuning willen geven. Het gaat om een proefproject in 10 gemeenten in Nederland, waaronder de gemeente Giessenlanden.

 • Hoe houden we in de toekomst droge voeten?

  Nederland is sinds de bouw van de Deltawerken de best beveiligde delta ter wereld. Daarnaast zijn de afgelopen decennia de dijken rond de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden versterkt. Daarmee zijn we op dit moment goed beschermd tegen hoog water. Tot zover goed nieuws. Maar het is niet vanzelfsprekend dat dit zo blijft. Het klimaat verandert, de zeespiegel stijgt, de bodem daalt en de grote rivieren krijgen meer water te verwerken. Hierdoor blijft het nodig om de dijken te versterken. Ook de gemeente Giessenlanden is kwetsbaar bij overstromingen. Daarom spannen we ons samen met vele andere partijen in om ook in de toekomst droge voeten te houden. Maar weet u zelf wat de gevolgen van een overstroming kunnen zijn en welke voorzorgsmaatregelen u kunt treffen?

Archief