Aanvullende (tijdelijke) maatregelen Harpstraat en Plein 983 in Arkel

Op donderdag 7 juni hield de gemeente een bewonersavond over de nieuw gerealiseerde inrichting van Plein 983 en de huidige verkeerssituatie in de Harpstraat.

Tijdens de avond zijn eerst alle aandachtspunten geïnventariseerd. Vervolgens zijn mogelijke oplossingen met de aanwezigen besproken. Inwoners hebben tijdens de avond aan wethouder Harmen Akkerman ook een petitie aangeboden. Daarin wordt gepleit voor een veilige route voor alle kinderen en andere voetgangers van en naar de Brede School en het Multifunctioneel centrum de Lingehof.

Afspraken

Tijdens de avond heeft de gemeente diverse afspraken gemaakt over aanpassingen die zij op korte termijn gaat uitvoeren. Zo komt er een loopstrook langs het grasveld van de Harpstraat naar Plein 983. Deze wordt net als de oversteekplaatsen rolstoelvriendelijk gemaakt. Het aantal zwerfkeien wordt uitgebreid en de zwerfkeien worden beter vastgelegd. Ook plaatsen we extra attentieborden met de tekst “auto te gast” en “let op uitrit: voorrang geven” .

Snelheid eruit

In de Harpstaat brengen we tijdelijk twee zuilen met flexibele paaltjes aan om de snelheid van het autoverkeer te verlagen. De locatie van de zuiltjes wordt nader bepaald en afgestemd met de aangrenzende bewoners.

Overige maatregelen

Op het plein komt een permanente vlaggenmast. De inrichting van de kramen op de weekmarkt wordt gewijzigd om de openbare parkeerplaatsen op Plein 983 vrij te houden voor het parkeren van auto’s.

Vervolg verkeerscirculatie Arkel

In het voorjaar van 2019, als de tweede ontsluitingsweg is aangelegd, bespreekt de gemeente met de inwoners de inrichting van de totale hoofdroute in Arkel. De uitvoering van deze werkzaamheden, in de Dr. Dreeslaan, Harpstraat, Prinses Margrietstraat, Raadhuisstoep en kruising Raadhuisstoep-Schoolstraat, staat gepland voor 2019 en 2020.