Besluit herindelingsadvies op 16 mei

Op dinsdag 16 mei behandelden de gemeenteraden van Giessenlanden en Molenwaard het herindelingsadvies, inclusief de zienswijzennota.  De stukken zijn te vinden op: www.opwegnaarmolenlanden.nl.

Om te komen tot een feitelijke herindeling per 1 januari 2019 is het nodig dat het herindelingsadvies voor 1 juli 2017 bij de minister van BZK ligt. Hiervoor moet het herindelingsadvies in mei 2017 aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland worden aangeboden. De gemeenteraden van Molenwaard en Giessenlanden behandelden het herindelingsadvies tijdens afzonderlijke raadsvergaderingen die plaatsvonden op dinsdag 16 mei 2017. Beide gemeenteraden hebben ingestemd met het herindelingsadvies om te komen tot een fusie per 1 januari 2019.