Cursus De Zorg de Baas

Zorgt u langdurig en intensief voor een naaste? Dan is de cursus De Zorg de Baas er voor u. Tijdens de cursus staat u als mantelzorger centraal. Zorgen voor iemand kan veel van u vragen. Misschien maakt u zich ongerust over hoe het in de toekomst moet. In deze cursus krijgt u handvatten en informatie uitgereikt en gaan we met elkaar in gesprek over grenzen in het zorgen.

Zo krijgt u meer grip op uw situatie en behoudt u de regie. Door het delen van ervaringen en kennis met andere cursisten ontstaat het gevoel van begrip en erkenning. U staat er niet alleen voor.

De cursus start op maandagochtend 22 oktober 2018 om 9.30 uur tot 11.30 uur in De Dorpskamer, Breestraat 2 in Giessenburg.  Het is een serie van 6 maandagochtenden die om de week plaats vinden en een terugkombijeenkomst. De cursus wordt gegeven door de mantelzorgconsulent van Stichting MEE i.s.m. de wijkverpleegkundige van De  Lange Wei. Voor informatie en/of aanmelden kunt u contact opnemen met het servicebureau van MEE 0183-691600 of via servicebureau@meeav.nl. U bent van harte welkom.

De kosten van de cursus bedragen éénmalig € 10,00 voor het schriftelijk materiaal.