Heipalen (door Elisabeth van Leeuwen)

Dit item is verlopen op 04-03-2018.

Onlangs was er hoog bezoek in de dorpskamer van Giessenburg. Verschillende topambtenaren van het ministerie van Binnenlandse Zaken kwamen, samen met bestuursleden van de Landelijke Vereniging van Kleine Kernen, inspiratie bij ons opdoen. De vrijwilligers van de dorpskamer en enkele leden van de dorpsraad, en vertegenwoordigers van een aantal verenigingen, vertelden vol enthousiasme over hun dorpskamer, en hun activiteitenzone. Een eerlijk, maar trots verhaal! Dat was mooi om te zien.

Tijdens een wandeling door het park, langs VV Peursum, (waar hard werd gewerkt aan het vervangen van de voetbalvelden) en de Doetse Kom (waar over een poosje de heipalen de grond ingaan voor een nieuw verenigingsgebouw) werd duidelijk dat men onder de indruk was van wat er allemaal door inwoners wordt opgepakt in zo’n relatief klein dorp. Terecht!

Een aantal dagen daarvoor hadden we bezoek van een burgemeester uit den lande. Ook hij wilde leren en inspiratie opdoen door een kijkje in de keuken van een andere gemeente te nemen. Hoe leuk was het dat een aantal leden van de dorpsraad in Noordeloos de moeite wilden nemen om hem in het dorpscafé te vertellen over hoe het Kerngericht werken in Noordeloos wordt vormgegeven. Ook bij hen een eerlijk, enthousiast en trots verhaal over projecten die ze met succes hebben opgepakt. Over het Noorderhuis (waarvoor vorige week de eerste heipalen de grond ingingen), over het duurzaamheidsproject, over woningbouw in het dorp, etc. En ook over de samenwerking met de gemeente. Waar het goed ging, en soms ook fout. Hoe we daar, met elkaar, van hebben geleerd in de afgelopen jaren.

Wat duidelijk naar voren kwam in beide gesprekken, was de vurige wens van de inwoners om deze manier van werken ook in de nieuwe gemeente voort te zetten. Het betekent het behoud van identiteit en de mogelijkheid om de dingen met en dicht bij de inwoners te organiseren.

Het Kerngericht Werken zal dan ook een van de palen worden waar de nieuwe gemeente Molenlanden op wordt gebouwd. Maar die heipaal, die wordt niet alleen geslagen door gemeentebestuurders en ambtenaren. Die heipaal, die slaat u, inwoner van Giessenlanden!

Elisabeth van Leeuwen, wethouder Kerngericht Werken