Informatieavond AVG stichtingen en verenigingen 22 mei

Dit item is verlopen op 25-05-2018.

Is uw stichting of vereniging al klaar voor de AVG? Wilt u checken of u op de juiste weg zit of heeft u nog geen idee waar te beginnen? Kom dan naar de Informatieavond AVG voor stichtingen en verenigingen in Molenwaard en Giessenlanden.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 vervangt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de huidige privacywetgeving. De Europese Unie kent hiermee één privacywet; de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Privacyrechten worden met de AVG versterkt en uitgebreid. Betrokkenen (zoals uw vrijwilligers en inwoners die hulp van uw organisatie ontvangen) krijgen door de AVG meer mogelijkheden voor zichzelf op te komen als het gaat om de verwerking van hun gegevens. Zij krijgen meer zeggenschap over hun gegevens en wat organisaties daar mee doen.

Op dinsdagavond 22 mei nemen Dennis Baaten (Baaten ICT security) en Joost-Jan Kool (gemeente Giessenlanden) contactpersonen van stichtingen en verenigingen mee in de AVG. Na een toelichting op de achtergrond en inhoud van de wet krijgt u concrete en praktische tips om uw organisatie ‘AVG-proof’ te maken.

Aanmelden is noodzakelijk, zodat wij weten hoeveel belangstellenden we kunnen verwachten. Hiervoor kunt u uiterlijk vrijdag 18 mei een e-mail sturen naar ria.demul@vrijwilligerswerkmolenwaard.nl.


Datum: dinsdag 22 mei
Tijd: inloop 19:45 uur, aanvang 20:00 uur
Locatie: De Til, Breestraat 1, Giessenburg
Doelgroep: contactpersonen van stichtingen en verenigingen uit Molenwaard en Giessenlanden
Aanmelden: ria.demul@vrijwilligerswerkmolenwaard.nl