Landelijk Referendum 2018

Op woensdag 21 maart is er een raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Er is in Giessenlanden geen gemeenteraadsverkiezing op deze dag. Op 21 november 2018 vinden in de gemeenten Giessenlanden en Molenwaard de gemeenteraadsverkiezingen plaats voor de nieuwe gemeente Molenlanden. Met uw stempas kunt u op de volgende locaties terecht:

locatie adres plaats
Gemeentehuis Giessenlanden Groeneweg 33 Hoornaar
De Til Breestraat 1 Giessenburg
De Oude School Oudkerkseweg 20 Giessenburg
De Peperhof Dr. H. de Vriesplein Arkel
Dorpshuis Schelluinen Commanderijstraat 9 Schelluinen
Dorpshuis Noordeloos M.J. Veder van Hobokenstr 15B Noordeloos
v.m. O.B.S. De Beemd Schoolstraat 9a Hoogblokland

Iemand anders stemt voor u

Kunt u zelf niet komen stemmen? Dan kunt u stemmen bij volmacht. Iemand anders stemt dan voor u. Op de achterzijde van uw stempas vult u (volmachtgever) de naam in van degene (gemachtigde) die voor u gaat stemmen.

Een aantal voorwaarden:

  • De gemachtigde moet in Giessenlanden wonen en ook een stempas hebben ontvangen.
  • Vul op de achterzijde van de stempas de naam van degene (gemachtigde) die voor u gaat stemmen in.
  • De gemachtigde moet zelf gelijktijdig gaan stemmen.
  • De gemachtigde mag niet meer dan twee machtigingen hebben aangenomen.
  • Het geven van de machtiging kan tot en met de dag van de stemming zelf.
  • De gemachtigde moet een kopie van een geldig legitimatiebewijs van u aan de voorzitter laten zien. Dit identiteitsdocument mag maximaal 5 jaar verlopen zijn.

Iemand buiten de gemeente stemt voor u

U kunt ook iemand machtigen die niet in de gemeente Giessenlanden woont, maar wel een stempas heeft ontvangen. De benodigde formulieren kunt u afhalen of aanvragen in het klantcontactcentrum of downloaden vanaf deze pagina. De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk 16 maart 2018 door de gemeente zijn ontvangen. De gemachtigde ontvangt daarna het volmachtbewijs en hoeft in dat geval geen kopie van uw identiteitsbewijs aan de voorzitter te tonen.

Kiezerspas

Als u op de dag van de stemming in een andere gemeente in Nederland wilt stemmen, dan moet u een kiezerspas hebben. Met een kiezerspas kunt u dan stemmen in elk stemlokaal binnen Nederland. Een kiezerspas kunt u op twee manieren verkrijgen door:

  1. een schriftelijke aanvraag in te dienen bij de gemeente. U kunt het aanvraagformulier telefonisch aanvragen of downloaden onderaan deze pagina. De aanvraag met de stempas moet uiterlijk op 16 maart 2018 zijn ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar u op 5 februari 2018 als kiezer bent geregistreerd;
  2. met uw stempas naar het gemeentehuis te gaan waar u op 5 februari 2018 staat ingeschreven als inwoner. Daar wordt uw stempas ingenomen en ontvangt u een kiezerspas. Het mondeling aanvragen van een kiezerspas kan uiterlijk 16 maart tot 12.00 uur.

Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet worden vervangen.
Naast uw kiezerspas moet u bij het stemmen ook een geldig identiteitsbewijs tonen.

Informatie

De afdeling Dienstverlening is voor alle informatie en vragen over het Referendum op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag geopend van 8:30 uur – 12:00 uur. Op woensdag van 8:30 uur – 15:30 uur en is telefonisch bereikbaar onder nummer 0183 58 38 38.