Onze wijkagenten (door Werner ten Kate)

Vorige week zag u ze op de foto staan in de media: het (deels nieuwe) team van wijkagenten voor de gemeenten Giessenlanden en Molenwaard. Voor Giessenlanden blijft Ton Gruiters een bekend gezicht als wijkagent. Hij wordt met ingang van 1 oktober vergezeld door Sjaak Pellikaan. Sjaak is binnen onze gemeente in het verleden actief geweest als wijkagent en dus ook zeker geen onbekende. Samen zijn ze het eerste aanspreekpunt voor de politie binnen onze gemeente, waarbij ze als team opereren en in alle dorpen in Giessenlanden te vinden zullen zijn.

Met het oog op de gemeentelijke fusie per 1 januari 2019 zullen zij steeds intensiever samenwerken met de drie wijkagenten die in Molenwaard actief zijn. We hebben immers één Nationale Politie en onze gemeentelijke ambtenaren openbare orde en veiligheid opereren inmiddels ook al als één team. Dat past ook wel bij onze streek: gewoon de handen uit de mouwen en samen aan de slag!

Ik hoop en verwacht dat we dit de komende maanden vaker zullen zien: gemeentelijke medewerkers die steeds meer gaan samenwerken en zo werkende-weg de nieuwe gemeente Molenlanden vorm geven. Daarbij zullen we steeds de balans proberen te zoeken tussen de grotere schaal die de nieuwe gemeente nu eenmaal met zich meebrengt, en de dienstverlening vooral dichtbij en persoonlijk te organiseren.

Mooi voorbeeld daarvan als het gaat om de politie en veiligheid vind ik de WhatsApp-groepen die in sommige dorpen ontstaan. Op die manier vormen onze inwoners extra ogen en oren voor elkaar én onze politiemensen. En dat is ook wat de politie en onze wijkagenten graag willen: ‘De politie werkt actief samen met burgers en partners’, zo staat in de visie van de politie. Onze wijkagenten zijn daar dag in dag uit mee aan de slag. Dat is hun core-business. En als de nood aan de man is, worden ze bijgestaan door collega’s van de noodhulp, die snel kunnen bijspringen. De politie: ‘Waakzaam en dienstbaar.’’

Werner ten Kate, burgemeester