Op weg naar Alblasserwaard

Op 22 november gaven de raden van Giessenlanden en Molenwaard groen licht voor een herindeling tussen beide gemeenten per 1 januari 2019. Op 30 januari 2017 is het herindelingsontwerp vastgesteld door de gemeenteraden. Het ontwerp is in te zien op www.opwegnaaralblasserwaard.nl

In de nieuw te vormen gemeente blijven de diversiteit van de kernen, initiatieven uit de samenleving en innovatieve dienstverlening centraal staan. De eerste stap om een nieuwe gemeente te vormen is het herindelingsontwerp. Het herindelingsontwerp heeft als titel: Op weg naar Alblasserwaard.

Het herindelingsontwerp: anders dan anders

Voor de presentatie van het herindelingsontwerp is gekozen voor een interactieve pdf. Dit is een bewuste keuze: geen dik boekwerk, maar een aantrekkelijk vormgegeven document met korte teksten, ondersteunende beelden en links naar achtergrondinformatie. Het herindelingsontwerp is hierdoor anders en toch volledig.

Besluitvorming en zienswijze

Op maandag 30 januari 2017 is het herindelingsontwerp vastgesteld. Vanaf 2 februari 2017 kunt u het herindelingsontwerp gedurende 8 weken digitaal inzien op www.opwegnaaralblasserwaard.nl. Ook kunt u het herindelingsontwerp inzien bij de balie van het gemeentehuis van Giessenlanden, Groeneweg 33 te Hoornaar of in Molenwaard bij de bibliotheek in Nieuw-Lekkerland, Raadhuisplein 1.

Het is voor iedereen (inwoners, ondernemers, partners en andere overheden) mogelijk om een zienswijze in te dienen. De schriftelijke zienswijze kunt u binnen de hierboven genoemde termijn sturen naar het projectbureau Alblasserwaard, dat werkt voor beide gemeenten. Richt uw zienswijze aan het college van b en w van Giessenlanden en/of Molenwaard, p.a.: Postbus 1, 4223 ZG te Hoornaar of lever het digitaal aan via e-mailadres: info@giessenlanden.nl.

Meer informatie

Meer informatie over het herindelingsproces vindt u op: www.opwegnaaralblasserwaard.nl. Voor vragen over het herindelingsontwerp kunt u ook contact opnemen met André Struijs van de gemeente Giessenlanden via telefoonnummer 0183 58 38 77 of via e-mail: a.struijs@giessenlanden.nl.

Vervolgproces

De zienswijzen en de reactie daarop van de colleges worden verzameld in een nota van zienswijzen. Deze nota plus het herindelingsontwerp met een overzicht van communicatie- & participatieactiviteiten over de herindeling vormen samen het herindelingsadvies. Dit advies wordt in mei voorgelegd aan de raden. Als de raden het advies voor 1 juni 2017 vaststellen, kan het wettelijke traject tijdig starten om de herindeling per 1 januari 2019 in te laten gaan.