Plein 983 

Aannemer De Kuiper Infrabouw start maandag 4 december met de reconstructie van het Plein 983 in Arkel. Er wordt begonnen met fase 1 in de Harpstraat met de aanleg van de nieuwe parkeervakken. Daarnaast gaat waterleidingbedrijf Oasen een gedeelte waterleiding vervangen. In latere fasen wordt het grootste deel van het waterbergingspakket aangelegd.

Door de fasering kan de markt op het plein gehouden worden en kunnen de bestaande bomen met kerstverlichting versierd blijven tot januari. De werkzaamheden duren tot april 2018. 

Bent u geïnteresseerd in de voortgang van het project? 

Dan kunt u de facebookpagina van de aannemer over het project volgen; https://www.facebook.com/ReconstructiePlein983/ 
Op deze pagina worden regelmatig updates geplaats over de voortgang van het project.

Aanspreekpunt tijdens reconstructiewerkzaamheden Plein 983

De werkzaamheden worden uitgevoerd door De Kuiper Infrabouw. Heeft u vragen of opmerkingen over de werkzaamheden dan kunt u bellen met de uitvoerder Gerard Verspui 06 - 20246414. U kunt (ook) langskomen tijdens het wekelijkse inloopspreekuur op woensdag tussen 14.00 uur en 15.00 uur in de directiekeet op het Plein 983.