Reageren op wetsvoorstel herindeling Molenlanden

Dit item is verlopen op 24-12-2017.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft het wetsvoorstel voor de samenvoeging van de gemeenten Giessenlanden en Molenwaard tot één gemeente Molenlanden per 1 januari 2019 naar de Tweede Kamer gestuurd. De vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken is op 24 november 2017 begonnen met de schriftelijke voorbereiding van het wetsvoorstel.

Schriftelijke reactie voor 22 december 2017

De Kamercommissie stelt betrokkenen en belangstellenden tot 22 december 2017 in de gelegenheid tot het inzenden van schriftelijk commentaar op het wetsvoorstel.

Hoorzitting

Na afloop van de reactietermijn besluit de commissie of zij het gebied wil bezoeken en een hoorzitting zal houden.

Reactie indienen

Reacties op het wetsvoorstel kunnen worden gericht aan:
De wnd. griffier van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Drs. F.M.J. Hendrickx Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018 2500 EA Den Haag
E-mail: cie.biza@tweedekamer.nl

Website

Het wetsvoorstel tot herindeling van gemeenten Giessenlanden en Molenwaard (kamerstuk 34830) is te raadplegen op de website van de Tweede Kamer