Redders (door Werner ten Kate)

Dit item is verlopen op 04-03-2018.

Onlangs was ik aanwezig op een vergadering van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters. Bij die gelegenheid presenteerde de ‘Maatschappij tot Redding van Drenkelingen’ zich aan mij en aan mijn collega’s. Eerlijk gezegd kende ik deze organisatie tot voor kort niet goed. Zo wist ik niet dat ‘de Maatschappij’ al sinds 1767 medailles en oorkonden uitreikt aan redders in Nederland die drenkelingen uit het water weten te krijgen.

Met de aandacht die zij de redders geven wil men burgers wakker schudden: het kan ons in ons waterrijke land allemaal een keer overkomen, dat we te water raken en dan de hulp van omstanders hard nodig hebben. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar toch gebeurt het nog regelmatig dat omstanders niet ingrijpen als iemand te water raakt. Soms omdat men niet weet wat te doen, soms omdat men drukker is met het maken van foto’s of filmpjes of omdat men denkt dat iemand anders wel in het water zal springen.

Het toeval wilde dat ik diezelfde middag op het gemeentehuis namens diezelfde Maatschappij tot Redding van Drenkelingen aan een drietal redders uit Arkel een oorkonde mocht overhandigen. Zij hebben in januari van dit jaar door snel en adequaat te handelen het leven gered van een meisje dat langs de Kanaaldijk in Arkel in de sloot was beland.

Ook zij gaven aan - zoals zoveel redders - dat wat ze hebben gedaan niet zo bijzonder is. Immers, als iemand in nood is, dan help je. Niettemin ben ik buitengewoon trots op het feit dát ze hebben gedaan wat ze hebben gedaan. Daarmee hebben ze erger voorkomen. Gelukkig kon ook het slachtoffer en haar familie bij deze uitreiking aanwezig zijn en gaat het weer goed met haar. Zo hebben we samen - slachtoffer en redders - met een goed gevoel een toch nare gebeurtenis kunnen afsluiten.

We hopen geen van allen dat we ooit in een dergelijke situatie terecht zullen komen. Maar als het dan toch mis gaat, dan hopen we allemaal dat er iemand is die letterlijk de helpende hand toesteekt. Net zoals onze redders uit Arkel hebben gedaan.

Werner ten Kate, burgemeester