Vergadering wmo-platform 11 december

Dit item is verlopen op 12-12-2017.

Op maandag 11 december vergadert het Wmo-platform van Giessenlanden. U bent van harte welkom om aan te schuiven. Het overleg start om 19.30 uur in het gemeentehuis in Hoornaar.

Agenda

1. Opening

2. Ingekomen mail (bijgevoegd)

3. Notulen vergadering 23 oktober 2017 (bijgevoegd)

4. Voorstel fusie Sociaal Domein/Wmo adviesraden Molenlanden: Margreet en Jan (Molenwaard), Catharien en Leo (Giessenlanden)

5. Nabrander Veilig Thuis, wel/niet ongevraagd advies uitbrengen?

6. Lopende zaken

 • terugkoppeling vergadering regionale adviesorganen 21 november (Casper/Piet)
 • terugkoppeling aandachtsgebieden
 • versterking Wmo-platform
 • info uit de dorpsraden
 • terugkoppeling werkgroep Mantelzorg (Casper/Piet)
 • terugkoppeling Grenzeloos Samenwerken 15 november (Aart)
 • terugkoppeling avond gemeente Giessenlanden Soc. Domein (Carla, Catharien, Aart)
 • terugkoppeling congres VN verdrag 29 november (Carla, Aart, Jeanice, Bas)
 • terugkoppeling gesprek wethouder Van Leeuwen 4 dec/voorstellen Bas

7. KoepelAdviesraden Sociaal Domein (wel/niet lid worden)

8. Avres (vertrek soc.werkvoorziening pand Avelingen)

9. Wat verder ter tafel komt

 • vergaderschema 2018 (bijgevoegd)
 • aangepaste ledenlijst 2018 (bijgevoegd)
 • financiële situatie Wmo-platform 2017 (declaraties opgeven)
 • beschermd wonen
 • jaaragenda 2018 (benoemen relevante punten)

10. Rondvraag en sluiting.