Vergadering Wmo-platform 24 juli 2017

Dit item is verlopen op 25-07-2017.

Op maandag 24 juli 2017 vergadert het Wmo-platform vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis in Hoornaar. De agenda is als volgt:

1. Opening      

2. Ingekomen mail: (bijlage bijgevoegd)

Uitgaande mail:

 • advies verordening maatschappelijke ondersteuning 2018

Uitnodiging:

 • avond van de jeugdhulp Zhz, 30 augustus van 17.00-21.00, Aart gaat
 • participatiedag 2017 in Utrecht, De Hommel, vka
 • themabijeenkomst Sociaal Domein, Carla terugkoppelen
 • thema –avond over de Thuiszorg 12 juni te Giessenburg, vka

3. Notulen vergadering 8 mei (bijlage bijgevoegd)

4. Thema avond Molenwaard (gespreks onderwerpen/samenwerking)

5. Lopende zaken

 • terugkoppeling vergadering regionale adviesorganen (Casper/Piet)
 • terugkoppeling aandachtsgebieden
 • versterking Wmo-platform/voorzitterschap
 • info uit de dorpsraden
 • terugkoppeling werkgroep Mantelzorg 
 • terugkoppeling info avond 8 juni mantelzorgbeleid (Arie)
 • terugkoppeling themabijeenkomst Sociaal Domein (Carla)
 • terugkoppeling enquête resultaten Wmo raden (Casper)
 • terugkoppeling transformatietafel 15 juni (Aart)         

6. Wat verder ter tafel komt

-communicatie richting media (Casper)

7. Rondvraag en sluiting.