Omgevingsvisie

Op deze pagina vindt u de de omgevingsvisie (pdf,15MB), de kaart met de acht belangrijkste omgevingskwaliteiten (verdere toelichting op omgevingskwaliteiten: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8) en de stappenkaart ‘van idee naar vergunning’ (pdf, 1MB). Meer informatie vindt u onderaan deze pagina.


Kaart met de acht belangrijkste omgevingskwaliteiten, klik hier voor een grote versie (pdf, 2MB).  Toelichting op omgevingskwaliteiten vindt u hier: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8


stappenkaart ‘van idee naar vergunning’, klik hier voor een interactieve versie (pdf, 1MB)

Bijbehorende links:

Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap 5

Bepalen of iets een ‘kleine’
verandering is:
www.rijksoverheid.nl

Indien dit van toepassing is kunt u vergunningvrij bouwen en verbouwen.

www.ruimtelijkeplannen.nl

Indien uw plan past binnen het
bestemmingsplan, kunt u direct
een vergunning aanvragen.

Zelf informatie verzamelen, hoe kan ik het idee volledig maken.
Op de volgende punten kunt u, indien nodig, zelf toetsen:
Denk bij ‘andere instanties’ bijvoorbeeld aan: Zie www.giessenlanden.nl/
principeverzoek
  • Wat wil je?
  • Wie heb je geïnformeerd / gesproken?
  • Met welke aspecten heb je rekening gehouden?
  • Welke kansen bied je verzoek?

Aanvraag indienen

Twee mogelijkheden:

Vergunning met afwijkingsprocedure

  • Zienswijze
  • Beroep

Bestemmingsplanprocedure

  • Inspraak
  • Zienswijze
  • Beroep

Het maken van afgewogen keuzes voor de inrichting van onze leefomgeving in de komende jaren vraagt om een visie op die omgeving. Daarom hebben wij als gemeente het besluit genomen om een omgevingsvisie voor de gehele gemeente op te stellen, ter vervanging van de huidige structuurvisie ‘Giessenlanden Buitengewoon’. Een omgevingsvisie is een visie op hoofdlijnen over alles aspecten van de fysieke omgeving voor het gehele grondgebied van de gemeente Giessenlanden en kijkt vooruit op de langere termijn. In de visie geven wij aan hoe wij in samenwerking met de inwoners willen zorgen voor de ruimte om ons heen. Wij hebben ons zelf de voorwaarde gesteld deze visie samen met de inwoners en andere betrokken partijen tot stand te brengen. Dorps(be)raden, andere inwoners en partijen hebben ons veel informatie aangereikt en kritisch meegedacht.

De omgevingsvisie kunt u hier downloaden

Ook kunt u de ontwerp-omgevingsvisie digitaal inzien in het gemeentehuis of via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0689.OV1001-ont1