Opvoeden, opgroeien en jeugdhulp

De gemeente regelt hulp en ondersteuning aan ouders en kinderen die dat nodig hebben. De gemeente Giessenlanden heeft verschillende voorzieningen voor kinderen en jongeren, bijvoorbeeld het consultatiebureau en het sociaal team. De gemeente is verantwoordelijk voor alle jeugd- en opvoedhulp, jeugdbescherming, jeugdreclassering, aanpak van kindermishandeling, geestelijke gezondheidszorg (Jeugd-Ggz) en hulp voor kinderen met een beperking. De gemeente biedt zelf geen hulp, dat wordt door de organisaties gedaan. Wel zorgt de gemeente ervoor dat alle betrokken instanties goed met elkaar samenwerken. Achter de kopjes treft u informatie over opvoeden, opgroeien en jeugdhulp.