Sociaal team

Soms heeft u meerdere vragen tegelijkertijd. Bijvoorbeeld vragen over het omgaan met schulden, de opvoeding van uw kind, eenzaamheid of psychische klachten. Dan redt u het misschien even niet op eigen kracht. In dit geval kunt u terecht bij het sociaal team. U krijgt een vaste contactpersoon en hoeft niet steeds opnieuw uw verhaal te vertellen.

Iedereen heeft af en toe een steuntje in de rug nodig. Het sociaal team ondersteunt en denkt mee over uw vragen, zoals: wat kunt u zelf nog doen? En hebt u buren, familie en vrienden die u kunnen helpen? Maar ook kerkgenoten en contacten uit het verenigingsleven kunnen vaak meer voor u betekenen dan u denkt. U staat hierbij aan het roer, denkt en doet mee.

Werkwijze: ondersteunen, niet overnemen

In een gesprek met uw contactpersoon bij het sociaal team wordt duidelijk wat uw concrete vragen zijn. Vervolgens denkt het sociaal team met u mee over praktische, voor u passende oplossingen. Er wordt dan gekeken naar wat u zelf kunt, wie (uit uw sociale netwerk) kan helpen bij de oplossing van uw problemen en of  er ook  ondersteuning van een professionele organisatie nodig is. Daarbij is het uitgangspunt dat het sociaal team u ondersteunt, maar uw probleem niet overneemt. Door in een vroeg stadium het sociaal team in te schakelen, willen we ervoor zorgen dat uw problemen niet groter en ingewikkelder worden en dat er minder hulpverlening nodig is.

Wie zitten in het sociaal team?

De leden van het sociaal team zijn mensen die veel ervaring hebben op verschillende gebieden, zoals zorg, hulpverlening, participatie, opvoeding en financiën. Samen weten zij heel veel, zodat er een passende oplossing kan worden gevonden. Door goede samenwerking tussen de leden van het team kunt u goed en snel geholpen worden. Ze zijn van alle markten thuis.

Laagdrempelig en dichtbij huis

De gemeente wil dat u uw vragen laagdrempelig en dichtbij huis kunt stellen. Dus uiteraard kunt u nog steeds terecht op de voor u vertrouwde plekken: bij uw huisarts, op school of het kinderdagverblijf of bij de kerk. Het sociaal team onderhoudt goede contacten met al die mensen die hulp bieden aan anderen in de gemeente. Heeft u meer hulp nodig? Dan kunnen zij u eenvoudig doorverwijzen naar het sociaal team. Er wordt altijd toestemming aan u gevraagd of u ondersteuning wilt van het sociaal team. Hiervoor tekent u ook een toestemmingsformulier.

Het sociaal team kan ondersteuning bieden op de volgende (leef)gebieden:

  • schulden/inkomen
  • eenzaamheid
  • woonproblemen
  • gezondheid
  • emotionele problemen
  • relaties
  • opvoeding
  • participatie
  • ondersteuning/begeleiding

Contact

Hebt u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met het sociaal team via telefoonnummer (0183) 58 39 17. Ook kunt u een mail sturen naar sociaalteam@giessenlanden.nl.