Werk en inkomen (participatiewet)

Wat is er geregeld in de Participatiewet?

De Participatiewet gaat er vanuit dat iedereen die een beroep doet op de gemeente voor een uitkering zo snel mogelijk weer aan het werk gaat en zelf voor een inkomen zorgt. We kijken niet naar wat iemand niet kan, maar welk werk je naar eigen kracht en mogelijkheden wél kunt doen. Dat betekent ook dat iemand in principe zelf actief op zoek gaat naar werk.

Als betaald werk toch niet mogelijk is, dan kijken we op welke manier iemand toch actief kan blijven. Dat kan vrijwilligerswerk zijn of bijvoorbeeld een creatieve dagbesteding en natuurlijk onderwijs als dat helpt om sneller een baan te vinden.

De Participatiewet voegt de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening en de Wajong samen. Er is 1 regeling voor iedereen die extra hulp nodig heeft om aan het werk te komen. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor deze wet. In deze regio voert Avres deze wet uit namens de gemeente (samenvoeging van de Regionale Sociale Dienst en Avelingen Groep). Mensen die een uitkering ontvangen van het UWV, worden door het UWV begeleid.

Voor meer informatie over werk en inkomen kunt u terecht op www.avres.nl.