Wmo

Wat is er geregeld in de Wmo?

Ondersteuning in en aan huis

De Wet maatschappelijke ondersteuning is er voor mensen die hulp in en aan huis nodig hebben om (langer) thuis te kunnen blijven wonen. Dat heet ook wel hulp bij het zelfredzaam zijn. Die hulp is nodig omdat het alleen of met hulp van de omgeving niet (meer) lukt. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om individuele voorzieningen als huishoudelijke ondersteuning, begeleiding, woningaanpassing of hulpmiddelen waaronder een rolstoel.

Kunnen meedoen in de samenleving

De Wmo is er ook voor mensen die hulp nodig hebben om mee te doen aan de samenleving. Dat heet ook wel hulp bij participatie. Dat kan bijvoorbeeld dagbesteding zijn, maar ook een vervoersvoorziening om ontmoeten mogelijk te maken. Het gaat hier vooral om mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, een chronische ziekte of psychiatrische aandoening of om ouderen met beperkingen.