Woonvisie

De woonvisie ‘Buitengewoon Wonen in Giessenlanden’ is in 2016 door de gemeenteraad vastgesteld. Een passend woningaanbod binnen een aantrekkelijk woongebied, voor nu en de toekomst staat hierin centraal. De dorpen in Giessenlanden blijven hierdoor vitaal en leefbaar.

De gemeente wil meer initiatieven overlaten aan de samenleving. Dit geldt zowel voor nieuwbouw, als voor een andere invulling van bestaande woningen en gebouwen. Het kan bijvoorbeeld gaan om een idee of voornemen van één inwoner, maar ook om een initiatief van een groep inwoners. Het gezamenlijk bouwen in de vorm van een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) is hiervan een voorbeeld.

Natuurlijk moeten nieuwe ontwikkelingen passen bij de locatie en de bestaande uitstraling van het dorp en de omgeving. Alles is bespreekbaar, maar uiteraard is niet alles mogelijk. Bij de beoordeling blijven de kwaliteit en leefbaarheid van het dorp en het gebied voorop staan.

Heeft u ideeën of ziet u mogelijkheden? De gemeente staat hiervoor open en gaat graag met u in gesprek. Hierbij is ruimte voor een creatieve en flexibele insteek. Neem hiervoor contact op met Judith van Eck (tel. 0183-58 38 55 of j.van.eck@giessenlanden.nl).

De hele woonvisie lezen vindt u in dit document: