Feiten

De Naam

De naam Arkel ontstond waarschijnlijk uit de benaming Arcloa. Met de begrippen 'ark' = kleine sluis of 'dam' en 'lo' = waterloop. Het dorp moet al vrij vroeg bewoond zijn geweest. Een lijst van inkomsten uit landerijen anno 983 meldt de naam Arkel. In 999 werd in een oorkonde gesproken over Villa Arclo (villa = dorp).

De geschiedenis van Arkel is nauw verweven met die van Gorinchem. De Heren van Arkel hadden het hier lange tijd voor het zeggen. De gemeentewapens van veel omringende gemeenten droegen vroeger de kenmerken van het Wapen der Heren van Arkel, namelijk twee boven en beneden gekantelde balken in rood. Het Arkelse wapen beschikte bovendien nog over een bijzonder kenmerk. Het werd vastgehouden door een zwaan. De legende die hierover bestaat mist elke historische grond. De werkelijke verklaring is dat het Arkelse Huis door huwelijk verwant was aan het Huis van Kleef. Beide wapens werden gecombineerd en zo kwam de Kleefse zwaan bij het Arkelse wapen. De kern van Arkel moet vroeger gelegen hebben rond de plaats van de huidige koepelkerk. Dit bijzondere kerkgebouw dateert van 1855. Huise Schoonzigt aan de Stationsweg werd gebouwd in 1764. Deze woning staat op een zandrug. De omgeving bestond vroeger uit een zeer groot bos van voornamelijk eikenbomen dat tot aan Nieuwland liep. In de onmiddellijke nabijheid ziet men de uit 1851 daterende prachtige korenmolen Jan van Arkel.

Openbaar vervoer

De buslijndienst Gorinchem-Utrecht rijdt door Arkel. Er zijn buurtbusverbindingen met Leerdam en Gorinchem en er is een treinstation.

Industrie

Arkel is het meest industriële dorp van de gemeente Giessenlanden. De betonfabriek aan de Stationsweg was als werkgever vooral zeer belangrijk in de naoorlogse jaren. Veel streekgenoten konden hier aan de slag en vonden door de zich snel uitbreidende woningbouw in deze plaats een woning.

Kijk ook op: https://nl.wikipedia.org/wiki/Arkel_(dorp)