Feiten

Giessen-Oudekerk is vermoedelijk rond de dertiende eeuw ontstaan; in de veertiende eeuw werden er al jaarmarkten gehouden. De gotische kerk met de grote vierkante Lieve-Vrouwetoren is vijftiende-eeuws en is nog altijd beeldbepalend. Eeuwenlang was Giessendam onderdeel van hetzelfde dorp; in 1957 is de gemeente Giessendam opgeheven en werd Giessen-Oudekerk met Giessen-Nieuwkerk samengevoegd tot de nieuwe gemeente Giessenburg, die in 1986 opging in Giessenlanden. 

Bebouwing

Het dorp is gebouwd langs de veenrivier de Giessen, en wel aan de noordwestzijde (rechteroever). Veel huizen zijn boerderijen en andere vrijstaande huizen langs de Binnendamseweg en de Oudkerkseweg; er zijn slechts enkele naoorlogse straten met rijtjeshuizen. Verder is er De Kloeve, een villawijk op een eiland in de Giessen.

De kerk

De toren van de Nederlands Hervormde Kerk te Giessen-Oudekerk is een zogenaamde "Lieve Vrouwetoren" hetgeen wil zeggen dat er naast de hoofdtoren een klein torentje is gebouwd. Dit torentje moet het kindeke Jezus voorstellen als kind aan de borst van moeder Maria, die verzinnebeeld wordt door de grote toren.

Kijk ook op: https://nl.wikipedia.org/wiki/Giessen-Oudekerk